Loading...

Aktuelt

/Aktuelt

Uge 35 -2020

2020-08-31T07:23:38+00:0025 august, 2020|

• Nu kan vi vel godt tillade os at erklære høst 2020 for overstået (99%) Generelt tilfredsstillende udbytter, men naturligt med store udsving pga meget forskellige nedbørsforhold i vækstsæson 2020. • Stadig meget varierende nedbørsforhold, som i den grad påvirker vinterraps fremspiring – og mangel på samme. Vigtigt at kommende 8 dage bidrager med 20-30 mm i de tørre områder – ellers skal der ”omsås”. • På www.sortinfo.dk er det nu [...]

Uge 34 – 2020

2020-08-19T13:40:49+00:0018 august, 2020|

• Høsten 2020 er ved at være overstået – på rekordtid. Generelt tilfredsstillende udbytter, men naturligt med store udsving pga meget forskellige nedbørsforhold i vækstsæson 2020. • I disse dage oplever vi kraftig nedbør i områder over vores sjællandske region. Det giver allerede meget forskellig afsæt for ex vinterraps 2021. Vigtigt at alle områder får lidt nedbør i de kommende dage. • Opsummeret for vinterbyg, så har hybriderne klaret sig bedst [...]

Uge 33 – 2020

2020-08-13T09:26:44+00:0011 august, 2020|

• Høsten 2020 er meget langt – på rekordtid. Der høstes i alle afgrøder – flere er allerede færdige. Vi er samtidig gået fra ekstase over perfekt høstvejr – til oprigtig bekymring over tørke, der truer afgrødeetablering. • Opsummeret for vinterbyg, så har hybriderne klaret sig bedst endnu engang, men i landsforsøgene har sorterne svært ved at løfte sig afgørende i forhold til de traditionelle typer. I praksis hører vi dog [...]

Uge 32 – 2020

2020-08-13T09:19:58+00:005 august, 2020|

• Så er høsten 2020 for alvor ved at komme i gang. Der høstes lokalt i alle afgrøder – men mange steder er vandpct ikke nede i acceptabelt niveau endnu. Samtidig indbyder aktuel vejrudsigt ikke til at gå for tidligt i gang – men kan vi pludselig stole på vejrudsigterne? • Opsummeret for vinterbyg, så har hybriderne klaret sig bedst endnu engang, men i landsforsøgene har sorterne svært ved at løfte [...]

Uge 31 -2020

2020-08-13T09:18:47+00:0028 juli, 2020|

• Så er høsten 2020 for alvor ved at komme i gang. I frømarkerne er der høstet gennem længere tid, men nu er også vinterbyg høstet og raps, vårbyg og havre er også så småt ved at starte op. • Endnu ikke sikre vinterbyg forsøgsresultater, og som sædvanlig meget svingende udbytteresultater fra det praktiske. Dog ser det ikke ud til at vinterbyg har taget så meget skade af april frost og [...]

Uge 30 -2020

2020-08-13T09:16:24+00:0021 juli, 2020|

• I 2019 lancerede vi et lille ”summery” over de ting vi observerede gennem sæsonen. Når jeg ser tilbage – og sammenligner med 2020 - så må jeg bare konstatere, at meget går igen. ”Hvad lærte du i marken i 2020”, der er utrolig vigtig at forholde sig til som landmand, så svarene kan komme med i den rygsæk, der samlet gør os til bedre - og ikke mindst dygtigere planteavlere. [...]

Uge 29 -2020

2020-08-13T08:56:29+00:0016 juli, 2020|

• Ustadigt sommervejr præger stadig sommer Danmark i øjeblikket. Nu vil mange landmænd også gerne have varmt og stabilt vejr – i 6 uger ! • Høst: græsfrøhøsten er kommet i gang. Udbytteniveau er ikke prangende mange steder – og flere taler om udbytter under middel • Høst: raps og korn (minus vinterbyg) er ikke lige om hjørnet, men alligevel går det relativt stærkt, og et par dage med 20-25 C [...]

Uge 28 – 2020

2020-07-08T18:36:39+00:007 juli, 2020|

Ustadigt sommervejr præger sommer Danmark i øjeblikket. Ingen tvivl om at der bliver god plads i sommerhusene 2021 – hvis Corona situationen tillader det… Høst: græsfrøhøsten er kommet i gang. Generelt tales der om uensartet afmodning i flere arter, hvilket også har ført til mere skårlægning end normalt. Høst: raps og korn er ikke lige om hjørnet, men det er aktuelt at forholde sig til evt nedvisning og kvikbekæmpelse inden [...]

Uge 27 – 2020

2020-08-13T09:27:30+00:001 juli, 2020|

Erfaringer fra vækstsæson 2020: Vinterraps: rettidig etablering er bare så vigtig – bør have topprioritet. Hvis der er problemer med etablering og antal planter, så er det vigtigt, at der rettes op allerede i efteråret. Ofte for sent når forårstilvæksten skal i gang. Hvis plantebestand er tynd, så skal behandling mod ukrudt øges – og evt. suppleres forår. Fordel at starte ukrudtsbehandling med Command produkt ved såning. Gødningsstrategi vinterraps – [...]

Uge 26 – 2020

2020-07-08T18:40:03+00:0024 juni, 2020|

Regn i forgangne weekend – men igen stor stor forskel på mængden.. Gødning: alle afgrøder er nu færdiggødet. Kun en sidste del af N tillægget til brødhvede kan evt restere - evt. i form af Flex Fertiliser, der ikke svider. Se skriv om tildeling Uge 25:. Vinterraps – Fokus på ukrudtsbehandling i raps – en ren mark har tid til at kompensere med sideskud. Sammenhold din ukrudtsstrategi med forekomst af [...]