Uge 3 – 2024

//Uge 3 – 2024

Uge 3 – 2024

  • Uge 03 – frosten er vendt tilbage – vinteren har bidt sig fast på et niveau vi ikke har set de sidste 12-13 år. Så længe det er lidt sne, der kommer ned og lægger sig beskyttende, så er det ganske fint – men der er udsigt til større nedbørsmængder efter weekenden – som regn – det kan vi godt undvære.
  • Umiddelbart ser vore afgrøder ud til at have det ganske fint. Lidt er gået ud under vand – men sjældent de helt store areal. På trods af de meget markante frostgrader, så er det nok ikke frosten der lige nu er en trussel mod vore vinterafgrøder – det er stadig vand og en vandmættet rodzone.
  • Vårsæd – udsæd er en mangelvare. Det meget lave udbytte i vårbyg i høst 2023 påvirker naturligvis også udbuddet af udsæd, og vi er nervøse for at stå i en mangel situation. Flere sorter er udsolgte – så bestil nu (hvis det ikke er sket), men vær desværre forberedt på anden sort end ønsket, og en meget dyr vare. Hvis du selv har vårbyg liggende, så overvej at rense egen vare. Husk spire- og bejdse analyse – og Husk at betale forædlerafgift til Foreningen af Danske Sortsejere. Der er firmaer, der har søgt om dispensation for spireevne ned til 75%. I skal være meget opmærksom på, om det er sådan en vare I får leveret. Hvis du normalt ville udså 140 kg/ha – så skal der nu 175 kg/ha til at erstatte dette, hvis spireprocenten er så lav. Tror I prisen bliver sat tilsvarende ned?
  • Flere långivere er nu på vej med krav om, at der skal foreligge en ESG rapport på din ejendom – for at optimal belåning kan gives. Vi har tidligere udtrykt os negativt omkring værdien af en sådan rapport, og det står vi ved. Det ser dog ud til, at vi ikke kan undgå, at den skal foreligge, og derfor agter vi at tilbyde at lave disse rapporter, så vi også får belyst ”det reelle CO2 regnskab” på ejendommene. Et regnskab der også inkluderer den reelle CO2 binding i Jeres afgrøder. Hør mere om dette på Planteavlsdagen den 31.januar.
  • Husk at udfylde din IPM
  • Gødning 2024. det er vigtigt at have overblik over det samlede gødningsbehov. Første februar må vi køre gødning igen – måske først senere på måneden – men vi skal være klar. Februar og marts gødning bør være disponeret – og vi synes, at i nu skal få hele disponeringen på plads.
  • EU tilskuddet for 2023 – Rystende – stadig en del der mangler udbetaling – også flere af dem der ikke har haft høring. Vi følger dagligt op på disse
  • Afgrødemarkedet – pres på markedet. Fredag den 12. januar havde I mulighed for at følge Agrocom Nytårskur – hvis det ikke lykkedes – så se med her:
  • https://youtu.be/BWsgwHSIzcg
2024-02-22T13:30:51+00:00

Skriv en kommentar