Uge 52 – 2023

//Uge 52 – 2023

Uge 52 – 2023

  • Uge 52 – regn igen – og der er bare vand alle steder, hvor afdræning ikke er i orden. Det er vigtigt, at vi prioriterer at få dette bragt i orden således, at fundamentet for at udnytte det fulde potentiale er til stede. Mange steder er det en udfordring at få vandet videre via vandløb eller naboers manglende opfyldelse af pligten til at lede vand. her kan vi kun opfordre til at kontakte Ejendomsretten.dk v/Claus Madsen for hjælp til at få løst denne del af problemet. På planteavlsdagen – den 31. januar – sætter vi endnu engang fokus på afdræning – og ikke mindst også finansiering af dette – så mød op denne dag.
  • Kerb 400 SC behandling i vinterraps – nu presser tiden – Kerb i vinterraps er kun godkendt til den 31.december. Tidligere kunne vi også køre i februar, men denne mulighed eksisterer ikke længere, selv om effekten ikke fejlede noget. Nu er det kun i visse frøgræsser vi har denne mulighed. Effektmæssigt intet problem at køre på frossen jord, og bladmassen har lagt sig nu og det giver god dækningsgrad af jordoverfladen.
  • Vårsæd skal bestilles nu. Det meget lave udbytte i vårbyg i høst 2023 påvirker naturligvis også udbuddet af udsæd, og vi er nervøse for at stå i en mangel situation. Bestil nu (hvis det ikke er sket), men vær desværre forberedt på en meget dyr vare. Hvis du selv har vårbyg liggende, så overvej at rense egen vare. Husk spire- og bejdse analyse. Senest har vi hørt, at der er firmaer der har søgt om dispensation for spireevne ned til 75%. I skal være meget opmærksom på, om det er sådan en vare I får leveret. Hvis du normalt ville udså 140 kg/ha – så skal der nu 175 kg/ha til at erstatte dette, hvis spireprocenten er så lav. Tror I prisen bliver sat tilsvarende ned?
  • Flere långivere er nu på vej med krav om, at der skal foreligge en ESG rapport på din ejendom for at optimal belåning kan gives. Vi har tidligere udtrykt os negativt omkring værdien af en sådan rapport, og det står vi ved. Det ser dog ud til, at vi ikke kan undgå, at den skal foreligge, og derfor agter vi at tilbyde at lave disse rapporter, så vi får belyst det reelle CO2 regnskab på ejendommene. Et regnskab der også inkluderer den reelle CO2 binding i Jeres afgrøder. Hør mere om dette på Planteavlsdagen den 31.januar.
  • Gødning 2024. det er vigtigt at have overblik over det samlede gødningsbehov. Lige nu ser det ikke ud til, at der er panik i markedet og pilen peger ned – men vi har oplevet flere gange, at det hurtigt kan vende – og så skal I være klar. Februar og marts gødning bør disponeres – April kan der måske gambles lidt mere med.
  • EU tilskuddet for 2023 er nu på vej ud til de fleste. Historisk lav udbetalingsprocent i første runde – og ekstrem mangel på dokumentation, hjælp i direktoratet mm. Flere af dem der ikke har haft høring – men som heller ikke har fået penge endnu – viser sig at være udtrukket til manuel gennemgang/ kontrol. Det behøver ikke at være relateret til fejl i ansøgning.
  • Afgrødemarkedet – ikke megen optimisme at hente på sidste uges AgriMarketNews – men lad os håbe på lidt medgang i 2024. Raps ser meget negativt ud – råolie kan måske trække lidt med op..
2024-01-11T23:09:10+00:00

Skriv en kommentar