Uge 49 – 2023

//Uge 49 – 2023

Uge 49 – 2023

  • Uge 49 – historisk hård frost i den seneste uge – med dagsfrost og ned til 15 C s frost om natten. Det er mange år siden, at vi har prøvet det, og umiddelbart er det lidt uvirkeligt med så voldsomme vejrmæssige skift. Vand og dræn problemer er umiddelbart vores største udfordring i øjeblikket, og værdien af veldrænede arealer er større end nogensinde. På planteavlsdagen den 31. januar 2024 sættes der fokus på dette.

Vinterraps. – vi har talt om supplerende vækstregulering – ekstra bor og andet mikronæring. Vi har talt om mulighed for at blande Belkar i behandling i november – men glem alt dette – nu fokuserer vi på den altafgørende Kerb behandling.

  • Kerb 400 SC behandling i vinterraps – ikke lige været vejr til behandling i den forgangne uge. Let nattefrost og temperaturer lige omkring eller lige over frysepunktet er det perfekte vejr til at få Kerb 400 SC udsprøjtet på bedste vis. Vi må køre Kerb indtil 31.12, men det er rart at få produktet ud så relativt hurtigt som muligt. Afvent dagtemperaturerne igen kommer lige over 0C. Effektmæssigt intet problem at køre på frossen jord, og bladmassen har lagt sig nu og det giver god dækningsgrad af jordoverfladen.
  • Vårsæd skal bestilles nu. Det meget lave udbytte i vårbyg i høst 2023 påvirker naturligvis også udbuddet af udsæd, og vi er nervøse for at stå i en mangel situation. Bestil nu (hvis det ikke er sket), men vær desværre forberedt på en meget dyr vare. Hvis du selv har vårbyg liggende, så overvej at rense egen vare. Husk spire- og bejdse analyse.
  • Flere långivere er nu på vej med krav om, at der skal foreligge en ESG rapport på din ejendom – for at optimal belåning kan gives. Vi har tidligere udtrykt os negativt omkring værdien af en sådan rapport, og det står vi ved. Det ser dog ud til, at vi ikke kan undgå, at den skal foreligge, og derfor agter vi at tilbyde at lave disse rapporter, så vi får belyst det reelle CO2 regnskab på ejendommene. Et regnskab der inkluderer den reelle CO2 binding i Jeres afgrøder.
  • Vi har fået en EU godkendelse på Glyphosat – de næste 10 år – og det bør vi alle være lykkelige for. Det er meget svært at nedsætte CO2 belastningen ved dyrkning af vore afgrøder, hvis vi ikke har glyphosat som en aktiv medspiller. ”så lidt som muligt og så meget som nødvendigt” – det er vel skabelonen for brug af midlerne, men tankevækkende, at vi optimalt kun skal bruge glyphosat, når jordtemperaturen er høj (det giver mindst risiko for udvaskning). Politikerne tvinger os til det modsatte – det siger alt om politik, der drives af populisme.
  • Gødning 2024. det er vigtigt at have overblik over det samlede gødningsbehov. Lige nu ser det ikke ud til, at der er panik i markedet og pilen peger ned – men vi har oplevet flere gange, at det hurtigt kan vende – og så skal I være klar. Frygten lige nu går på om der
  • Afgrødemarkedet – der har været lidt optimisme på specielt kornmarkedet i den senere tid. Tør vi tro på at bunden er nået – og vi kigger op?
2024-01-11T23:03:06+00:00

Skriv en kommentar