Uge 5 – 2024

//Uge 5 – 2024

Uge 5 – 2024

  • Uge 05 – langsomt synker vandet på vores marker de fleste steder – og naturligvis er det vigtigt at danne sig et overblik over hvilke problemer der kan henføres til manglende vandledningsevne i vandløb – og hvilke der skylde afdrænings problemer på egne eller nabo arealer.
  • Umiddelbart ikke den store ændring i afgrødernes tilstand over den seneste uge – vi afventer at vinteren er bebudet tilbage i uge 7!!
  • Jordbearbejdning er nu tilladt på alle jordtyper – efter 1.februar.
  • Vårsædvi har skrevet meget omkring problemer med at skaffe vårbyg udsæd, og for nogle vil det måske være interessant at undersøge muligheden for at tage lidt havre ind i stedet eller sideløbende.
  • Inspicer afgrøderne inden sæson går i gang. Fra 1. februar må vi gøde i henhold til reglerne. Lige nu ser det ikke ud til at det lige bliver først på måneden at vi skal af sted. Det er dog vigtigt, at I får fornemmelsen af hvordan afgrøden har der. Svag og ramt af vinteren – så skal der hurtig gødes.
  • Flere långivere er nu på vej med krav om, at der skal foreligge en ESG rapport på din ejendom – for at optimal belåning kan gives. Vi har tidligere udtrykt os negativt omkring værdien af en sådan rapport, og det står vi ved. Det ser dog ud til, at vi ikke kan undgå, at den skal foreligge, og derfor agter vi at tilbyde at lave disse rapporter, så vi også får belyst ”det reelle CO2 regnskab” på ejendommene. Et regnskab der også inkluderer den reelle CO2 binding i Jeres afgrøder. Hør mere om dette på Planteavlsdagen den 31.januar.
  • Husk at udfylde din IPM – vi hjælper selvfølgelig gerne, men I skal principielt selv gøre det via MitID – så uden Jer ved siden kan det ikke lade sig gøre.
  • Gødning 2024. det er vigtigt at have overblik over det samlede gødningsbehov. Første februar må vi køre gødning igen – måske først senere på måneden – men vi skal være klar. Februar og marts gødning bør være disponeret – og vi synes, at i nu skal få hele disponeringen på plads.
  • EU tilskuddet for 2023 – Rystende – stadig en del der mangler udbetaling – også flere af dem der ikke har haft høring. Vi følger dagligt op på disse
  • Afgrødemarkedet – fortsat pres på høst 2023 – hvor der ikke ser ud til at være forhåbning om bedre priser hen over foråret
2024-02-22T13:49:16+00:00

Skriv en kommentar