Uge 2 – 2024

//Uge 2 – 2024

Uge 2 – 2024

  • Uge 01 – frostgrader ned mellem 15-20 grader på landsplan – det ikke til hverdagskost i Danmark. Det er også længe siden, at veje har været lukkede og svært fremkommelige i flere dage på grund af sne og fygning. Sådan startede 2024, og selvom det kan være stærkt irriterende, når man er i det – så er det også forfriskende, at Kong Vinter kan melde sin ankomst, og fremtvinge noget der minder om ”vinter som i gamle dage”
  • Let snedække ser ud til at bekomme afgrøderne godt. På trods af de meget markante frostgrader, så er det nok ikke frosten der lige nu er en trussel mod vore vinterafgrøder – det er vand og en vandmættet rodzone. Vi har tidligere talt om at allerede ved november nedbør var der tegn på svagt rodnet – hveden gik hurtigt ud. Denne problematik er ikke blevet mindre henover vinteren – og specielt ikke efter den megen regn hen over jul og nytår.
  • Vårsæd – udsæd er en mangelvare. Det meget lave udbytte i vårbyg i høst 2023 påvirker naturligvis også udbuddet af udsæd, og vi er nervøse for at stå i en mangel situation. Flere sorter er udsolgte – så bestil nu (hvis det ikke er sket), men vær desværre forberedt på anden sort end ønsket, og en meget dyr vare. Hvis du selv har vårbyg liggende, så overvej at rense egen vare. Husk spire- og bejdse analyse – og Husk at betale forædlerafgift til Foreningen af Danske Sortsejere. Der er firmaer, der har søgt om dispensation for spireevne ned til 75%. I skal være meget opmærksom på, om det er sådan en vare I får leveret. Hvis du normalt ville udså 140 kg/ha – så skal der nu 175 kg/ha til at erstatte dette, hvis spireprocenten er så lav. Tror I prisen bliver sat tilsvarende ned?
  • Flere långivere er nu på vej med krav om, at der skal foreligge en ESG rapport på din ejendom – for at optimal belåning kan gives. Vi har tidligere udtrykt os negativt omkring værdien af en sådan rapport, og det står vi ved. Det ser dog ud til, at vi ikke kan undgå, at den skal foreligge, og derfor agter vi at tilbyde at lave disse rapporter, så vi også får belyst ”det reelle CO2 regnskab” på ejendommene. Et regnskab der også inkluderer den reelle CO2 binding i Jeres afgrøder. Hør mere om dette på Planteavlsdagen den 31.januar.
  • Gødning 2024. det er vigtigt at have overblik over det samlede gødningsbehov. Februar og marts gødning bør være disponeret – april/maj gødningen kan der måske gambles lidt mere med – men tiden rinder ud.
  • EU tilskuddet for 2023 – Rystende – stadig en del der mangler udbetaling – også flere af dem der ikke har haft høring. Vi følger dagligt op på disse
  • Afgrødemarkedet – pres på markedet. Lyt med på Agrocoms Nytårskur fredag den 12. december kl 11
2024-02-22T13:26:55+00:00

Skriv en kommentar