Sen såning af vinterhvede – ikke last call endnu – men der skal skrues op for plantetallet!

//Sen såning af vinterhvede – ikke last call endnu – men der skal skrues op for plantetallet!

Sen såning af vinterhvede – ikke last call endnu – men der skal skrues op for plantetallet!

Udfordringen ved meget sen såning er rent fysisk at placere antallet af nødvendige kerner pr. kvadratmeter. Grænsen for plantetæthed i sårillen er min. 2 – 3 cm mellem hver enkelt plante. Med rækkeafstand på 12,5 cm er der derfor plads til maksimum 270 – 320 kimplanter pr. m2. Bred- eller båndsåning tillader lidt højere plantetal da tilfældig placering af kerner i brede bånd giver mere individuel plads til enkeltplanter.

Alternativt skal en del af såsæden spredes med gødningsspreder inden almindelig såning. Ønskes eksempelvis en plantetæthed på 500 pl/m2 til foråret skal der udsås 700 kerner/m2 hvis fremspiring regnes til 90% og et tab på 20% planter som følge af den kombinerede såmetode hvor bedste kompromis er udsåning af 300 kerner/m2 med gødningsspreder og efterfølgende 400 planter/m2 med rækkesåmaskine (12,5 cm rækkebrede).

Hvornår det er sent såning eller meget sent såning kan definitionsmæssigt opstilles i forhold til forventet udvikling af enkeltplanterne (se nedenstående tabel)

Men en ting er hvor mange blade hver enkelt plante udvikler inden vinter. Mere interessant i forhold til udbytte potentiale er antallet af forventede aks pr plante. Den grundlæggende mening med at hæve plantetallet ved sen såning er jo netop at de mindre udviklede planter fra efteråret, sætter færre aks til foråret. Således skal ikke regnes med mere end gennemsnitlig 1,5 aks pr. plante ved meget sen såning. Og vores mål for aks pr m2 er stadig 600-700 aks i langt de fleste sorter. Her kommer sorternes type til forskel, hvor ex. en kerne-tætheds-type som sorten Benchmark skal ligge på et højere plantetal end Sheriff der er bedre i stand til at kompensere med et høje antal kerner pr. aks.

I de fleste tilfælde og såsystemer er max antal kerner dog nået nu og derfor er der ikke grund til at skrue mere op for udsædsmængden afhængig af sortstype.
Noget andet der derimod også ”skal op” er sådybden. Jo senere der såes jo vigtigere er at alle kerner placeres mellem 2-3 cm. Igen stiller det store krav til såbedskvalitet at holde ensartet øverlig dybde!
Det er dog ikke kun den fysiske afstand fra kerne til jordoverflade der afgør fremspiringshastigheden. Den afhænger i højere grad af jordtemperturen. Gennemsnitlig kræver en hvedekerne 90- graddage fra såning til fremspring. Hvis jordtemperaturen gennemsnitlig holder sig på de 12 gr. C kan således forventes normal fremspiring i løbet af 7-8 dage. Falder jordtemperaturen til bare 8 gr.C kan der hurtigt gå 14 dage inden fremspiring.

    2019-10-05T12:41:26+00:0012 oktober, 2017|0 Kommentarer

    Skriv en kommentar