HotSpot(Pro) på Eriksholm

//HotSpot(Pro) på Eriksholm

HotSpot(Pro) på Eriksholm

”Hvis vi skal have styr på rajgræsset, er det vigtigt, at der sættes ind rettidigt, men vi skal selvfølgelig også tænke på miljøet”, lød det fra Klaus Nielsen fra BASF, på AgroPros HotSpot-møde, der blev afholdt på Eriksholm Avlsgaard, ved Vipperød den 27. september.
Der blev taget udgangspunkt i de hvedemarker, der blev tilsået i forbindelse med ”Jordens dag 2016”, for nogle uger siden. Særligt kunne fremhæves de forsøgsparceller, hvor der var anvendt forskellige former for sneglebekæmpelse.

Under en af de sneglefælder, Søren Schnipper fra AgroPro havde opsat på forhånd, så man, at sneglene nu har vokset sig store og fede. Vær opmærksom derude, selvom skaderne måske ikke er så tydelige at se, er sneglene under opformering.

To maskiner skilte sig ud, ved at tilføre særlige egenskaber til jorden. Den ene er Horsch Joker, og den anden er Mzuri.

I parcellen, der var jordbehandlet lige før såning med Horsch Joker, formonteret med en grubbesektion, så man, at afgrøden fremstod mørkere. Dette skyldes større kvælstoffrigivelse, på grund af den dybere bearbejdning af jorden.

Mzuri er en tandsåmaskine, til direkte såning. Hvor den havde kørt, var spildkorn ikke bekæmpet optimalt, hvorfor resultatet fremstod en smule rodet. Men man kunne dog tydeligt se, at der var fremkommet, hvad der lignede små ”kartoffelkamme”, hvilket gør, at man bedre kan holde på fugten i lavningerne. Det bliver spændende at se, hvordan det påvirker afgrødens videre vækst. En ulempe ved dette kan være, at også sneglene kan have glæde af det miljø, der skabes mellem de små volde.

Hvad mon fælden gemmer? De fremmødte landmænd, kigger interesserede med, da Søren Schnipper og Vagn Lundsteen, begge AgroPro, letter låget på sneglefælden

Udover maskinernes særlige egenskaber, blev der set nærmere på de krybende og flyvende trusler, netop nu. Der blev diskuteret bekæmpelse og behandling før, under og efter såning og fremspiring, i efteråret 2016. Særligt fokus var der på agersnegle og bladlus, og trods det tørre vejr, vi har haft på det seneste, var der syn for sagen, i de sneglefælder, der var sat op i forvejen.

TYV-virusset spredes potentielt i rapsen via ferskenbladlusen. Det kan koste store udbyttetab.

Også græsukrudt skal man være opmærksom på, netop nu, og vi så både væselhale og rajgræs i markerne Derfor er det som altid vigtigt, med en rettidig indsats, så afgrøderne får de bedst mulige betingelser.

Væselhale og rajgræs, fundet i en rapsmark.

    2019-10-05T13:17:34+00:006 oktober, 2016|0 Kommentarer

    Skriv en kommentar