Kender du ”temperaturen” på din jord – Bestil jordprøver nu.

//Kender du ”temperaturen” på din jord – Bestil jordprøver nu.

Kender du ”temperaturen” på din jord – Bestil jordprøver nu.

Her i forbindelse med afgrødeetablering og opfølgende behandlinger her i efteråret, tales der meget om jordtemperatur og graddage. Nogle parametre som afhænger af vejret, og som vi derfor ikke direkte har nogen indflydelse på. Som illustreret ved eksempel på billede (t.v) er der dog også andre ting som er relevante at måle på jorden. Nemlig dens reaktionstal (pH) og indhold af makronæringsstofferne fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg) og kobber (Cu). Kun ved at analysere jorden kan laves den optimale strategi for kalknings- og gødningsplan.

Alle ved at reaktionstallet er afgørende for næringsstoffernes tilgængelighed som ses på figur. Men kun få ved, at kun hvis de er til stede i opløsning i jordvæsken kan de gøre gavn i form af udbytte og kvalitet af den høstede afgrøde. På samme måde som at penge ikke gør gavn, så længe de ligger som guldreserve i Nationalbanken. Først når de er frit tilgængelige i tegnepungen kan de komme ud at gøre nytte.

Kun ved at kende sin næringsstoftal kan også den rette gødning disponeres. Er fosfortallet 1,5 eller 2,5 kan eksempelvis være afgørende for hvor stor mængde DAP der anbefales. Som hovedregel skal der 25 kg P til ændre Pt en enhed. Med næringstofpris på 13 kr/kg for “ren” P i DAP svarer det beløb omregnet i kr/ha til udgift for jordbundsanalyse pr/ha hvert 5.år. (200 kr/ 3 ha/ 5 år).

Det kan godt ske at kalk gør livet surt for snegle. Men så taler vi også om behandling mod et kendt problem. Det giver også let anledning til surhed hvis ikke resultat af analyse foreligger før kalksprederen holder i marken med læs! Hvem kalker ellers i blinde? Uanset sen eller tidlig høst så er efteråret altid en presset tid. Forud for vårafgrøder er der god tid, men i forbindelse med vintersæd bør der altid planlægges at jordbundsanalyserne udtages et år forud for eventuel behandling.

Derfor – hvis ikke du allerede har gjort det – så gør det før din nabo: kontakt din rådgiver i AgriAdvice NU og bestil jordbundanalyser!

    2019-10-05T14:13:01+00:0013 oktober, 2015|0 Kommentarer

    Skriv en kommentar