Uge 9 – 2023

//Uge 9 – 2023

Uge 9 – 2023

  • Uge 9 – de senere dage har været helt fantastiske til at få gang i den tidlige gødskning eller følge op på tidligere kørsel, med ex Urea, der er en ganske udbredt gødning dette forår.
  • HUSK – at det ikke bare er ”peace of cake” at sprede Urea. Varen er let, og tåler ikke meget voldsom belastning i forbindelse med udspredning. Vores erfaring indtil videre er, at det ikke kan lade sig gøre at sprede varen på 36 m – men typisk op til ca 28-30 m.

Kontroller med spredebakker.

  • Nu, hvor vi igen kan færdes på markerne, så er det helt naturligt at gøde videre på vinterafgrøderne. Vi har primært koncentreret os om ammonium N indtil videre, men nu er vi ved at være i marts måned, og så skal vi ikke være nervøse for at geare lidt op for ”gødningsbøssen.” Svagt overvintrende marker kan med fordel tildeles 50-60 N – også med nitrat N – og specielt svage vinterraps marker, kan gødes op i nærheden af 100 N, så der både er rigeligt N til ”tilvækst”, og alligevel ikke mere N end der kan sås en vårbyg, hvis det skal være.

N27 gødningerne er altså også i spil nu.

  • Ved tidlig udbringning af gylle skal I være opmærksom på øget fokus fra myndighederne om alle forholdsregler overholdes. Se vedhæftede nyhedsbrev 5 og 6.
  • Vinteren har været mild – Det giver mening at gå en tur og vurdere, hvordan det ser ud med ukrudtseffekt fra efterårs behandlingerne. Supplerende behandlinger med Rexade, Broadway, CossackOD mm kan planlægges nu – men udføres ikke før end sidst i marts. Det samme gælder vurdering af ukrudtseffekt i rapsmarkerne – hvor Kerb effekten er ved at indfinde sig.
  • Vinterrapsen lover godt. Vi har set en del områder i rapsmarker, hvor planterne er ”rådne” – helt eller delvist. Typisk lidt lave områder – eller områder med vandtryk efter den våde januar måned. Afgørende for overlevelse er rodens kvalitet, og den videre klimatiske udvikling i marts måned.
  • Vintersæd – vinterafgrøderne er fortsat godt kørende her ved overgang til marts – og der er ikke meget lige nu, der truer deres overlevelse.. Alle vinterafgrøder skal gødes nu
  • Manganmangel ses mere efter denne vinter end vi har været vant til de sener år. Det er uden tvivl en kombinationseffekt af manglende brug af DAP gødning ved såning, og så det meget tørre efterår, der har givet løs jordstruktur. Der kan blive brug for vores ”Røde Kors Pakke” her om 1-3 uger..
  • Nu er 2023 EU ansøgningsrunden i gang. Utilfredsstillende at der hele tiden – stadig – kommer nyfortolkninger på banen – og kun i retning af øget stramning. Senest er det præciseret, at modsat tidligere, så må der ikke drænes på udtagne arealer, der skal tælle med i 4% udtagningen.
  • Afgrødemarkedet: – konstant pres på afgrøderne.
2023-04-20T19:14:53+00:00

Skriv en kommentar