Uge 9 – 2022

//Uge 9 – 2022

Uge 9 – 2022

  • Uge 9 – se/lyt til AgriWebNews onsdag morgen kl 8.30. her gennemgår vi kort, hvad vi ser som de vigtigste gøremål i marken i marts måned.
  • Gødning: Nu er kalenderen skiftet til marts måned, og det betyder, at vi skal til at have fuld fokus på gødningsopstart. De kommende dage ser lovende ud med tørt vejr og lidt morgenfrost. Her kan vi stadig prioritere at komme ud med den planlagte ”første kørsel”. Mange kører med få kg ammonium N i opstart i år – det er ok – men skal ret hurtigt følges op af en ”betydelig” mængde nitrat N i form af NS 27 el flydende N. Vinterraps, vinterbyg og vinterrug må gerne gødes op til godt 100 N her i første halvdel af marts, specielt hvis vi gerne vil fremme buskning. For en svag hvedemark gælder det samme – men ellers kan hveden bedre trækkes lidt – og efter 20-50 N indledende, så behøver hveden først at blive gødet op over 100 N lige op til 1. april.
  • Ved tidlig udbringning af gylle skal I være opmærksom på øget fokus fra myndighederne om alle forholdsregler overholdes. Se vedhæftede til Nyhedsbrev nr 5.
  • Graduering af gødning bliver et ”must” for de fleste landmænd de kommende år. Vi honoreres i forhold til efterafgrødeetablering, og samtidig vi de fleste af Jer opdage, at det virker. Bedre fordeling af N mængden optimerer udbyttet, kvalitet og samtidig er det med til at reducere lejesæd. Vi hjælper gerne med at udarbejde tildelingskort baseret på satellit foto og Jeres erfaring.
  • Slut med at bruge Glyphosat som ”høsthjælp”. Ikke sprøjte med disse midler inden høst, med mindre man har rodukrudt!?…
  • Gå en tur i dine marker – Det giver mening at gå en tur og vurdere hvordan det ser ud med ukrudtseffekt fra efterårs behandlingerne. Supplerende behandlinger med Rexade, Broadway, CossackOD mm kan planlægges allerede nu. Supplerende N tildeling til denne græsbehandling anbefales, men tænk lige over N prisen – man kan få meget Cossack/Broadway for 150 kr/ha, som 10 N reelt koster.
  • Vinterrapsen lover godt de fleste steder, og vi ser at afgrøden meget gerne vil have gødning nu. Rigtig mange flot udviklede knopper på rodhals – de skal stimuleres.
  • Nu er 2022 EU ansøgningsrunden i gang. Umiddelbart har der egentlig været meget få ændringer til ny sæson, men lbst har alligevel introduceret ny ansøgningsplatform til kommende år – ikke meget virker optimalt.
  • 2022 ansøgningsrunden byder på enkelte nye muligheder i form af ekstensiveringsstøtte til græsarealer og mulighed for øget brug af præcisionsjordbrug (graduering af gødning) som kompensation for pligtige og målrettede efterafgrøder.
  • Afgrødemarkedet: – krig giver store stigninger….
2022-03-18T17:24:27+00:00

Skriv en kommentar