Uge 8 – 2023

//Uge 8 – 2023

Uge 8 – 2023

  • Uge 8 – sidste uge sluttede med regn og en gedigen storm – OTTO – som mildest taget ruskede godt op i landet. Måske ikke de store nedbørsmængder vi fik den ombæring, men nok til at vi ikke har kørt så meget i marken de senere dage.

Inden da fik vi meldingen om, at den første vårsæd var kommet i jorden (primært på lettere jord i Jylland), og flere steder her på øerne, kunne vi da også se, at nypløjet jord meget hurtigt kunne blive klar til såning.

  • Når vi igen kan færdes på markerne, så er det helt naturligt at gøde videre på vinterafgrøderne. Vi koncentrerer os stadig primært om ammonium N, men inden vi ser os om, så er vi ved at være i marts måned, og så skal vi ikke være nervøse for at geare lidt op for ”gødningsbøssen.” svagt overvintrende marker kan med fordel tildeles 50-60 N – også med nitrat N – og specielt svage vinterraps marker, kan gødes op i nærheden af 100 N, så der både er rigeligt N til ”tilvækst”, og alligevel ikke mere n end der kan sås en vårbyg, hvis det skal være.
  • Ved tidlig udbringning af gylle skal I være opmærksom på øget fokus fra myndighederne om alle forholdsregler overholdes. Se vedhæftede nyhedsbrev 5 og 6.
  • Vinteren har været mild – Det giver mening at gå en tur og vurdere, hvordan det ser ud med ukrudtseffekt fra efterårs behandlingerne. Supplerende behandlinger med Rexade, Broadway, CossackOD mm kan planlægges nu – men udføres ikke før end sidst i marts. Det samme gælder vurdering af ukrudtseffekt i rapsmarkerne – hvor Kerb effekten er ved at indfinde sig.
  • Vinterrapsen lover godt. Vi har set en del områder i rapsmarker, hvor planterne er ”rådne” – helt eller delvist. Typisk lidt lave områder – eller områder med vandtryk efter den våde januar måned. Afgørende for overlevelse er rodens kvalitet, og den videre klimatiske udvikling i marts måned.
  • Manganmangel ses mere efter denne vinter end vi har været vant til de sener år. Det er uden tvivl en kombinationseffekt af manglende brug af DAP gødning ved såning, og så det meget tørre efterår, der har givet løs jordstruktur. Der kan blive brug for vores ”Røde Kors Pakke” her om 1-3 uger. Ellers er vinterafgrøderne fortsat godt kørende her i slutningen af februar – og der er ikke meget lige nu, der truer overlevelsen af vore vintersædsmarker. Alle vinterafgrøder må gerne gødes.
  • Nu er 2023 EU ansøgningsrunden i gang. Utilfredsstillende at der hele tiden – stadig – kommer nyfortolkninger på banen – og kun i retning af øget stramning. Senest er det præciseret, at modsat tidligere, så må der ikke drænes på udtagne arealer, der skal tælle med i 4% udtagningen.
  • Afgrødemarkedet: – stor usikkerhed om hvilken vej det skal gå i kommende periode.
2023-04-20T19:14:06+00:00

Skriv en kommentar