Uge 8 – 2022

//Uge 8 – 2022

Uge 8 – 2022

  • Uge 8– puha – så fik vi rigeligt ned fra oven igen – som regn. Denne februar bliver den næst vådeste i historien – kun overgået af 2020. Kun én ting at trøste sig med hvad det angår – i 2020 endte vi med at høste ganske glimrende
  • Generelt har vi jo historisk set fokus på de gødningsmuligheder, der måtte vise sig, lige så snart vi er i februar. Du, og din spreder, bør være helt klart til ”udrykning” med kort varsel – lige nu er det dog lidt vådt. Ammonium N i den tidlige fase er med til at sikre og stimulere vækst uden at skabe uønsket bladmasse. Nitrat N skal først ud når vi er omkring marts måned.
  • Ved tidlig udbringning af gylle skal I være opmærksom på øget fokus fra myndighederne om alle forholdsregler overholdes. Se vedhæftede til Nyhedsbrev nr 5.
  • Graduering af gødning bliver et ”must” for de fleste landmænd de kommende år. Vi honoreres i forhold til efterafgrødeetablering, og samtidig vi de fleste af Jer opdage, at det virker. Bedre fordeling af N mængden optimerer udbyttet, kvalitet og samtidig er det med til at reducere lejesæd. Vi hjælper gerne med at udarbejde tildelingskort baseret på satellit foto og Jeres erfaring.
  • Den nye pesticidaftale er på plads. Skal vi grine eller græde? – ja, det kommer vist an på om man sad med ved bordet eller ej. Vi får en aftale baseret på regulering og kontrol – ikke tillid. Derudover er der endnu engang indgået en aftale, der er baseret på ”at teknologien kommer og redder os” Kom til vores Planteværnsseminar, og hør Tanja Andersen, direktør i Dansk Planteværn fortælle om den aftale der er indgået.
  • Slut med at bruge Glyphosat som ”høsthjælp”. Ikke sprøjte med disse midler inden høst, med mindre man har rodukrudt!?…
  • Gå en tur i dine marker – Det giver mening at gå en tur og vurdere hvordan det ser ud med ukrudtseffekt fra efterårs behandlingerne. Supplerende behandlinger med Rexade, Broadway, CossackOD mm kan planlægges allerede nu.
  • Vinterrapsen lover godt de fleste steder, og vi ved at roden typisk arbejder selv efter en frostperiode. Efter den megen regn sulter rapsen flere steder – få nåede at gøde 😊
  • Nu går 2022 EU ansøgningsrunden i gang. Umiddelbart har der egentlig været meget få ændringer til ny sæson, men lbst har alligevel introduceret ny ansøgningsplatform til kommende år – ikke meget virker optimalt.
  • 22 ansøgningsrunden byder på enkelte nye muligheder i form af ekstensiveringsstøtte til græsarealer og mulighed for øget brug af præcisionsjordbrug (graduering af gødning) som kompensation for pligtige og målrettede efterafgrøder.

Afgrødemarkedet: – krigsfrygt giver store stigninger….

2022-03-18T17:23:21+00:00

Skriv en kommentar