Uge 7 – 2023

//Uge 7 – 2023

Uge 7 – 2023

  • Uge 7 er vinterferie uge mange steder – men på vores planteavlskontor er det kun den gamle redaktør, der holder lidt ferie med familien. Det betyder dog, at Nyhedsbrevet kun er kort opsummering
  • Uge 7 – har jo historisk været kendetegnet ved at være den ”hårde uge” med sne og frost – men sådan er billedet ikke i år. Vi har temperaturer på 7-9 grader, stille vejr – og det er faktisk perfekt at køre gødning de fleste steder
  • Alle overvintrende afgrøder kan gødes, og åbenlyst er der også mange rapsmarker der trænger. Ammonium N i den tidlige fase er med til at sikre og stimulere vækst uden at skabe uønsket bladmasse. Nitrat N skal først ud (i større stil) når vi er omkring marts måned. Som den seneste uge har udviklet sig, så skal man dog ikke tøve med at køre alle steder, der kan færdes. Generelt anbefaler vi 20-50 N nu, og så ruller vi videre når der kan færdes i første halvdel af marts – og I starter naturligt hvor der er givet mindst opstarts gødning.
  • Ved tidlig udbringning af gylle skal I være opmærksom på øget fokus fra myndighederne om alle forholdsregler overholdes. Se vedhæftede nyhedsbrev 5 og 6.
  • Vinteren er fortsat mild –Det giver mening at gå en tur og vurdere hvordan det ser ud med ukrudtseffekt fra efterårs behandlingerne. Supplerende behandlinger med Rexade, Broadway, CossackOD mm kan planlægges allerede nu – men udføres ikke før end sidst i marts.
  • Vinterrapsen lover godt. Helt ok at have gødet raps med ex 50 N i overvejende ammonium N.

Rapsmarker der er lidt svage – og måske mangler planter/kvm – skal startes op nu med 50 N, og hvis de fortsat er levedygtige, så gøder vi stort set færdig primo marts – måske gemmer vi 20 N (flydende) til blomst st 65.

  • Øvrige vinterafgrøder er også godt kørende her i starten af februar – og der er ikke meget lige nu, der truer overlevelsen af vore vintersædsmarker. Alle må gerne gødes.
  • Nu går 2023 EU ansøgningsrunden i gang – så småt! Utilfredsstillende at der hele tiden kommer nyfortolkninger på banen – og kun i retning af øget stramning. Senest er det præciseret, at modsat tidligere, så må der ikke drænes på udtagne arealer, der skal tælle med i 4% udtagningen.
  • Afgrødemarkedet: – stor usikkerhed om der er tale om en lille top nu inden det går ned igen. I så fald skal der sælges ud
2023-04-20T19:13:21+00:00

Skriv en kommentar