Uge 6 – 2023

//Uge 6 – 2023

Uge 6 – 2023

  • Februar 2023 – og næsten forår 😊 – det er i hvert fald sjældent, at vi har haft flere gode dage i starten af februar, hvor det har været stille vejr, og en barfrost, som har kunnet bære på veldrænede arealer. Vi kommer lige ud af den vådeste januar, der nogensinde er målt – men efteråret var tørt, så ”svampen” kunne suge ret så meget derude. I kommende periode er der ikke megen frost i udsigt, men heller ikke megen regn, så samlet set kan det hurtigt blive aktuelt at køre derude – også uden frost.
  • I sidste uge skrev vi lidt om de gødningsmuligheder der måtte vise sig i kommende periode – og at de skulle gribes – og det blev de flere steder. Ganske fornuftigt – men heller ingen panik, hvis man ikke nåede ud.  Ammonium N i den tidlige fase er med til at sikre og stimulere vækst uden at skabe uønsket bladmasse. Nitrat N skal først ud når vi er omkring marts måned. Generelt taler vi om at gøde ”på den sidste frost” i februar – men når vi krydser midten af måneden, så er vi klar.
  • Ved tidlig udbringning af gylle skal I være opmærksom på øget fokus fra myndighederne om alle forholdsregler overholdes. Se vedhæftede til dette nyhedsbrev.
  • Planlægningen skal nu på plads – og det gælder naturligt den sidste finpudsning af gødningsplanen, men også sprøjtestrategier og ikke mindst EU planlægning, dvs kort, udtagning mm.…
  • Vinteren er fortsat mild – og umiddelbart er der intet der tyder på, at uge 7 bliver så skrap, som vi kender den i gamle dage. Det giver mening at gå en tur og vurdere hvordan det ser ud med ukrudtseffekt fra efterårs behandlingerne. Supplerende behandlinger med Rexade, Broadway, CossackOD mm kan planlægges allerede nu – men udføres ikke før end sidst i marts.
  • Vinterrapsen lover godt , Har tabt lidt yderligere bladmasse her i frosten, men det betyder ikke noget – det er blot næringsstoffer, der recirkulerer. Vi ved at roden typisk arbejder selv efter en frostperiode. Stadig meget frisk bladmasse – og der er dannet lidt nye rødder! Helt ok at have gødet raps med ammonium N i de forgangne dage.
  • Øvrige vinterafgrøder er også godt kørende her i starten af februar – og der er ikke meget lige nu, der truer overlevelsen af vore vintersædsmarker.
  • Nu går 2023 EU ansøgningsrunden i gang – så småt! Utilfredsstillende at der hele tiden kommer nyfortolkninger på banen – og kun i retning af øget stramning. Senest er det præciseret, at modsat tidligere, så må der ikke drænes på udtagne arealer, der skal tælle med i 4% udtagningen.
  • Afgrødemarkedet: – denne uge er fortsat med lidt stigninger
2023-04-20T19:12:16+00:00

Skriv en kommentar