Uge 6 – 2022

//Uge 6 – 2022

Uge 6 – 2022

 • Uge 7 står for døren – men ikke umiddelbart klimamæssige trusler.
 • Vi har historisk set fokus på de gødningsmuligheder, der måtte vise sig, lige så snart vi er i februar. Du, og din spreder, bør være helt klart til ”udrykning” med kort varsel – lige nu er det dog lidt vådt. Ammonium N i den tidlige fase er med til at sikre og stimulere vækst uden at skabe uønsket bladmasse. Nitrat N skal først ud når vi er omkring marts måned.
 • Ved tidlig udbringning af gylle skal I være opmærksom på øget fokus fra myndighederne om alle forholdsregler overholdes. Se vedhæftede sidste uges Nyhedsbrev
 • Planlægningen skal nu på plads
 • Graduering af gødning bliver et ”must” for de fleste landmænd de kommende år. Vi honoreres i forhold til efterafgrødeetablering, og samtidig vi de fleste af Jer opdage, at det virker. Bedre fordeling af N mængden optimerer udbyttet, og samtidig er det med til at reducere lejesæd. Vi hjælper gerne med at udarbejde tildelingskort baseret på satellit foto og Jeres erfaring.
 • Der venter andre ganske vigtige ændringer – både på kort og langt sigt. Nye Triazolregler her og nu er forløber for ny pesticid aftale i løbet af 2022. en aftale som både vil føre nye afgifter med sig og ikke mindst vigtigt sikker også indføre pesticidregnskab! Vigtigt allerede nu at få 100 % styr på registrering. det kommer til at danne grundlag for al kontrol og opgørelse fremover.

 • Gå en tur i dine marker – Det giver mening at gå en tur og vurdere hvordan det ser ud med ukrudtseffekt fra efterårs behandlingerne. Supplerende behandlinger med Rexade, Broadway, CossackOD mm kan planlægges allerede nu.
 • Vinterrapsen lover godt de fleste steder, og vi ved at roden typisk arbejder selv efter en frostperiode. Stadig meget frisk bladmasse – og der er dannet nye rødder!
 • Nu går 2022 EU ansøgningsrunden i gang. Umiddelbart har der egentlig været meget få ændringer til ny sæson, men lbst har alligevel introduceret ny ansøgningsplatform til kommende år – det kan kun gå galt!!
 • 22 ansøgningsrunden byder på enkelte nye muligheder i form af ekstensiveringsstøtte til græsarealer og mulighed for øget brug af præcisionsjordbrug (graduering af gødning) som kompensation for pligtige og målrettede efterafgrøder.
 • Afgrødemarkedet: – stadig ustabilt på Matif og Chicago, mens det fysiske marked er mere stabilt.
2022-03-18T17:20:25+00:00

Skriv en kommentar