Uge 6 – 2019

//Uge 6 – 2019

Uge 6 – 2019

  • Målrettede efterafgrøder – kaos runde. Der er tradition for at vi i rådgivningsfirmaerne primært ansætter agronomer, jordbrugsteknologer og lignende. Det bliver vi nok nødt til at lave om på. Efter endnu en katastrofal ansøgningsrunde for at få målrettede efterafgrøder ser kaospiloter ud til at være de eneste, der kunne have en chance for at navigere i vores EU ansøgnings system. Det er helt uacceptabelt og en hån mod alle den måde tingene fungerer på pt – det skal laves om. På en 8 timers arbejdsfredag hos os, lykkedes det kun for 3 mand at komme igennem med én ansøgning!!! – vanvittigt.
  • Gødningsopstart. Vi er nu lige kommet ind i februar måned, og rent lovgivningsmæssigt er det tilladt ifølge kalenderen at udbringe både handels- og husdyrgødning. Dog vigtigt, at der ikke er forureningsrisiko. Uge 7-8 plejer at være et godt tidspunkt at lægge ammonium N ud på – evt på lidt morgenfrost. Det virker langsomt, men sikrer at planterne kan optage den mængde de ønsker. Vi anbefaler 40-60 kg N i ammonium N eller overvejende ammonium N – dvs. svovlsur ammoniak (NS 21-24) eller ammonium sulfat (NS 26-13), 200 kg/ha
  • Vinterafgrødernes tilstand. Generelt klarer afgrøderne sig ganske uproblematisk derude – temperaturerne går nu op på 5-7 C, og det er lige før det giver forårsfornemmelser. Enkelte steder ser vi problemer med manganmangel i vinterafgrøderne – typisk hvor der ikke er placeret forsurende N ved såning.
  • Vedrørende BMG – så har der i dag (tirsdag) været møde mellem kurator og kreditorer på Sjælland for at danne klarhed og overblik over den situation landmænd med potentielle tab står i. Vi kommer hurtigst muligt med en orientering – både til AgriAdvice- og AgroSupport kunder.
2019-02-09T11:51:32+00:00

Skriv en kommentar