Uge 52 – 2022

//Uge 52 – 2022

Uge 52 – 2022

  • Rigtig godt og lykkebringende nytår – ønskes alle kunder og samarbejdspartnere her fra AgriAdvice gruppen og øvrige Private Rådgivere på Sjælland. Enhver dyrkningssæson er en ”øjenåbner” – og det gælder også 2022. Vi vil specielt tage   erfaringer fra svampebehandling i Vinterhvede og Vinterraps med os til kommende sæsoner– velvidende at der ikke er to år der er ens..
  • Vi genindfører vores gode tradition med lige at starte året med en lille ”Nytårskur” – i fysisk tilstand 😊 Fredag den 6. januar inviteres du til at blive introduceret til 2023 på Brødlandsvej 145, 3310 Ølsted. Invitation udsendes særskilt.
  • Uge 52 – stadig mildt– og regnen skal sile ned i de kommende dage. Et vejr vi åbenbart skal forvente i de kommende år – på godt og ondt. Det vil under alle omstændigheder stille store krav til vel drænede marker, så det skal have vores fokus.
  • Landsforsøgene 2022 er nu så småt ved at være på tryk, og vi kan gøre brug af det store arbejde der laves på landsplan. Vi er ofte ikke enige i konklusionerne – men resultaterne giver mulighed for tolkning, der kan være med til at ændre eller styrke kommende års strategier. Fælles for alle forsøgsresultater i 2022 er, at det kan betale sig at yde en ekstra indsats i felten. ”Det gode landmandskab” honoreres, hvad enten det drejer sig om differentieret gødskning eller svampebehandlinger.
  • Gødning: prisen på gødning – specielt N gødning – falder stadig. N27 varer koster nu ca 500 kr mod tidligere ca 670. Typisk er der tale om 4-6 kr/kg N lavere nu. Lavere gaspriser og handelsboykot fra landmandsside er skyld i prisfald. Afgrødeprisen er dog samtidig faldet, så bytteforholdet mellem gødning og korn er ikke blevet bedre. Forsyning- og forsyningssikkerhed er også stadig en usikker parameter – og størstedelen af gødningsmængden bør være disponeret.
  • Afgrødemarkedet: – lidt nytårs optur på børserne
2023-01-27T18:39:03+00:00

Skriv en kommentar