Uge 51 – 2022

//Uge 51 – 2022

Uge 51 – 2022

  • Glædelig jul – ønskes alle kunder og samarbejdspartnere her fra AgriAdvice gruppen og øvrige Private Rådgivere på Sjælland. 2022 har endnu engang været et fantastisk år – denne gang med topudbytter. Vi sørger for at tage de bedste erfaringer med os i rygsækken til de kommende sæsoner – velvidende at der ikke er to år, der er ens..
  • Uge 51 – mildt igen – en af de koldeste perioder er nu afløst af mildt vejr igen med op til 10C. havde vel været meget rart med en hvid jul for en gangs skyld 😊. Regn afløser frost og lidt sne – og vi ved det kan være problematisk med for meget regn på frossen jord, da det giver meget afløb og vand i alle lavninger – det tåler afgrøderne ikke.
  • Landsforsøgene 2022 er nu så småt ved at være på tryk, og vi kan gøre brug af det store arbejde der laves på landsplan. Vi er ofte ikke enige i konklusionerne – men resultaterne giver mulighed for tolkning, der kan være med til at ændre eller styrke kommende års strategier. Fælles for alle forsøgsresultater i 2022 er, at det kan betale sig at yde en ekstra indsats i felten. ”Det gode landmandskab” honoreres, hvad enten det drejer sig om differentieret gødskning eller svampebehandlinger.
  • Vi vil i de kommende uger behandle emner fra landsoversigten – i denne uge er det insektbehandling
  • Brug af mikronæringsstoffer kan supplere – og måske erstatte – nogen af de dyre makronæringsstoffer. Vi er nu på et tidspunkt, hvor den viden skal komme os til gode i foråret – det tidlige forår, når der er vækst. NB – qua lavere tildeling af P og K igen – så overvejer vi at benytte RapsSupport i alle afgrøder i 2023. Der er et større indhold af Molybdæn og Bor, som vil fremme optagelse af calcium og makronæringsstoffer. Vi vil gennem vinteren prøve at sandsynliggøre over for Jer hvorfor det er en god ide – men også fokusere på at formulering og indhold er vigtig – ligesom blandbarhed og sikker effekt under alle forhold bør være i fokus. Kun få midler på markedet lever op til dette.
  • Planteværn 2023. Vi ved nu, at den nye pesticidhandlingsplan er vedtaget til at gælde fra 1.1 2023.Under alle omstændigheder kan vi forvente stigende priser på planteværn næste år, så hvis din likviditet kan klare det, så bør du handle lidt. Det er nu sidste chance.😊
  • Gødning: prisen på gødning – specielt N gødning – falder stadig. N27 varer koster nu ca 500 kr mod tidligere ca 670. Typisk er der tale om 4-6 kr/kg N lavere nu. Lavere gaspriser og handelsboykot fra landmandsside er skyld i prisfald. Afgrødeprisen er dog samtidig faldet, så bytteforholdet mellem gødning og korn er ikke blevet bedre. Forsyning- og forsyningssikkerhed er også stadig en usikker parameter – og størstedelen af gødningsmængden bør være disponeret.
  • Afgrødemarkedet: – siver…
2023-01-27T18:38:33+00:00

Skriv en kommentar