Uge 51 – 2020

//Uge 51 – 2020

Uge 51 – 2020

  • Corona spreder sig hastigt over hele landet – og for mange er julerejse på tværs af landet i fare. Vi har også et ansvar – og vi reagerer på smittesituationen ved delvist at lukke kontoret ned fra og med mandag i uge 52. Vi vil stadig kunne træffes på telefon.
  • Vi gentager: Årets forsøg er publiceret, og der er utrolig mange spændende data at gennemgå. Webinar og Teams præsentationer er et godt og meget benyttet medie dette efterår – ”kommet for at blive”. Ændrer ikke på, at generelt ser vi som sædvanligt en tendens til at dyrke konklusionen: ”behandling har ikke givet signifikant merudbytte”. Det kan være reelt nok i flere tilfælde, men det er dræbende for udvikling og fremgang, at man ikke dyrker detaljerne og tendenserne – det er dem der bringer os frem.
  • Vi talte tidligere på efteråret om problemer i specielt pløjefrit etablerede marker – værst i vinterbyg. Dårlig fremspiring og tilvækst pga for mange planterester, og deraf følgende mangel på næringsstoffer. ”Røde kors pakke” hjalp – men intet varer evigt – og nu er den gal igen flere steder – specielt i vinterbyg. Ud over manglende næringsstof, så er der tale om strukturproblemer flere steder.
  • Vinterraps er generelt i god kondition her medio december – der er stadig vækst i afgrøden. Målinger viser, at en typisk raps har optaget ca 90 N på nuværende tidspunkt, så ikke så underligt, hvis din raps ser lidt sulten ud.
  • Vinterhveden har vokset sig grøn og frodig gennem november og ind i december. Flere sorter er kraftigt befængt med meldug – også så kraftige angreb, så vi måske burde have tildelt lidt Orius tidlige på efterår.
  • Efterafgrøder kan nedmuldes nu – men i mange situationer er det fint at lade dem vokse videre hvis de ikke blomstrer endnu. Kan evt langsomt nedvisnes med 360 gr Glyphosat – det fjerner langsomt spildkorn og græsser uden at sætte olieræddiken i stå.
  • Hvis du på leret jord har planlagt vinterharvning, så er tidspunktet oplagt lige nu. Jorden er ganske tør – lige under overfladen.
  • Udbetaling af årets EU støtte er i fuld gang. Vi hører lidt rygter om, at vi skulle have mange ikke udbetalte ansøgninger. Intet er mere forkert. Udbetaling er nået frem til 98,2% af vore ansøgere, mod ca 95% på landsplan.
  • Afgrødemarkederne arbejder, og hvedemarkedet ser spændende ud.
2020-12-30T07:21:29+00:00

Skriv en kommentar