Uge 50 – 2022

//Uge 50 – 2022

Uge 50 – 2022

  • Uge 50 – sne og kulde – har præget den seneste uge – specielt i de nordlige egne. Umiddelbart vil vi vurdere, at vores afgrøder har været godt rustet til dette klimaskifte. Det ser ud til, at det igen bliver mildere efter kommende weekend
  • Landsforsøgene 2022 er nu så småt ved at være på tryk, og vi kan gøre brug af det store arbejde der laves på landsplan. Vi er ofte ikke enige i konklusionerne – men resultaterne giver mulighed for tolkning, der kan være med til at ændre eller styrke kommende års strategier. Fælles for alle forsøgsresultater i 2022 er, at det kan betale sig at yde en ekstra indsats i felten. ”Det gode landmandskab” honoreres, hvad enten det drejer sig om differentieret gødskning eller svampebehandlinger.
  • Vi vil i de kommende uger behandle emner fra landsoversigten – i denne uge er det svampebehandling.
  • Brug af mikronæringsstoffer kan supplere – og måske erstatte – nogen af de dyre makronæringsstoffer. Vi er nu på et tidspunkt, hvor den viden skal komme os til gode i foråret – det tidlige forår, når der er vækst. NB – qua lavere tildeling af P og K igen – så overvejer vi at benytte RapsSupport i alle afgrøder i 2023. Der er et større indhold af Molybdæn og Bor, som vil fremme optagelse af calcium og makronæringsstoffer.
  • Planteværn 2023. Vi ved nu, at den nye pesticidhandlingsplan er vedtaget til at gælde fra 1.1 2023.Under alle omstændigheder kan vi forvente stigende priser på planteværn næste år, så hvis din likviditet kan klare det, så bør du handle lidt. Der er stadig lidt midler at få 😊
  • Gødning: prisen på gødning – specielt N gødning – falder stadig. N27 varer koster nu knapt 500 kr mod tidligere ca 670. Typisk er der tale om 4-6 kr/kg N lavere nu. Lavere gaspriser og handelsboykot fra landmandsside er skyld i prisfald. Afgrødeprisen er dog samtidig faldet, så bytteforholdet mellem gødning og korn er ikke blevet bedre. Forsyning- og forsyningssikkerhed er også stadig en usikker parameter – og størstedelen af gødningsmængden bør være disponeret.
  • Afgrødemarkedet: …det siver stadig…
2023-01-27T18:38:01+00:00

Skriv en kommentar