Uge 50 – 2021

//Uge 50 – 2021

Uge 50 – 2021

  • Som tidligere nævnt, så vil vi resten af året og i januar måned fokusere på udvalgte forsøgsresultater – fra Landsforsøg (Jeres egne) og andre forsøgskilder. Det trækker desværre stadig ud med den endelige landsoversigt, men vi starter i dag med at se lidt på effekt af sortsblandinger – med fokus på vinterhvede.
  • Generelt er det slut med markarbejdet derude. Der er formegentlig kun lidt Kerb i vinterraps der resterer. Muligheder på frost i uge 51. Sørg for god vinterklargøring af sprøjten, afsluttende med påfyld af frostvæske – så er du kar til vinter – og ny sæson.
  • Har du lidt overskud af Kerb 400 SC? Uanset om det er 5 eller 20 liter, så vil vi meget gerne formidle til kolleger, der desperat mangler. Der kommer Kerb igen i 2022, så der bør ikke være problemer med at sælge overskydende mængde. Vi formidler til pris 431 kr/liter (hvis der findes ”frie” varer)
  • Fællesskema 2021 – udbetaling. Der resterer desværre flere tilfælde end normalt – hvor I ikke har modtaget årets støttebeløb endnu. Årsagen er, at Rigsrevisionen gennemgik Landbrugsstyrelsens håndtering af støtte tidligere på året, og ud over, at det kostede direktøren jobbet, så har det også betydet en meget grundig kontrol af alle ansøgning – med 3-5 ganges gennemgang af den enkelte ansøgning. Gamle tilfældige CVR kryds med fælles adresse fra 2017 ser også ud til at blokere i nogle tilfælde – det er helt uacceptabelt.
  • Sprøjteopdatering – MAB registrering er nu mulig for de der var på kursus i perioden 26/10-11/1 – vejledning e vedhæftet.1
  • Afgrødemarkederne –nervøst afgrødemarked – umuligt at sige hvor vi skal hen.
2022-01-18T17:24:16+00:00

Skriv en kommentar