Uge 50 – 2020

//Uge 50 – 2020

Uge 50 – 2020

  • Vi gentager: Årets forsøg bliver publiceret i disse dage, og der er utrolig mange spændende data at gennemgå. Webinar og Teams præsentationer er et godt og meget benyttet medie dette efterår – ”kommet for at blive”. Ændrer ikke på, at generelt ser vi som sædvanligt en tendens til at dyrke konklusionen: ”behandling har ikke givet signifikant merudbytte”. Det kan være reelt nok i flere tilfælde, men det er dræbende for udvikling og fremgang, at man ikke dyrker detaljerne og tendenserne – det er dem der bringer os frem.
  • Vi talte tidligere på efteråret om problemer i specielt pløjefrit etablerede marker – værst i vinterbyg. Dårlig fremspiring og tilvækst pga for mange planterester, og deraf følgende mangel på næringsstoffer. ”Røde kors pakke” hjalp – men intet varer evigt – og nu er den gal igen flere steder – specielt i vinterbyg. Ud over manglende næringsstof, så er der tale om strukturproblemer flere steder.
  • I henhold til regler er det ikke tilladt at bringe N og P ud efter 15.11. Kali må gerne fortsat  udspredes – men vi er stoppet med udbringning nu, da afgrøden dårligt kan nå at optage og udnytte gødningen, som vi i stedet risikerer at tabe ved udvaskning. I øvrigt flere meldinger om tydelig positiv effekt af Kali udbringning hen over efterår. Andel af gule blade svinder – og generelt flottere grøn kulør. Dette viser at Kali har positiv effekt på plantens sundhed og vinterfasthed.
  • I vinterraps er det i øvrigt nu tid for Kerb 400 SC behandling – jordtemperatur er nu under 8 C Manglende – eller supplerende Belkar kan blandes med Kerb. …men Kerb 400 SC er udsolgt! – en utrolig situation: hvad gør du, hvis du har begrænset – eller ingen Kerb til rådighed. Prioriter områder med væselhale og kraftig mængde enårig rapgræs – foragre og andre kendte områder. Spildkorn og rajgræs mm kan behandles med Focus Ultra mm til marts.
  • Efterafgrøder kan nedmuldes nu – men i mange situationer er det fint at lade dem vokse videre hvis de ikke blomstrer endnu. Kan evt langsomt nedvisnes med 360 gr Glyphosat – det fjerner langsomt spildkorn og græsser uden at sætte olieræddiken i stå.
  • Hvis du på leret jord har planlagt vinterharvning, så er tidspunktet oplagt lige nu. Jorden er ganske tør – lige under overfladen.
  • Udbetaling af årets EU støtte er nået frem til mindst 95% af ansøgerne.
  • Afgrødemarkederne afventer nyheder…
2020-12-30T07:20:43+00:00

Skriv en kommentar