Uge 50 – 2019

//Uge 50 – 2019

Uge 50 – 2019

  • December måned er en ”ultra kort måned” – som arbejdsmæssigt næsten er forbi før end den er begyndt. For de fleste landmænd er det ganske enkelt – der er ikke noget at komme efter i marken – og i år forstærket af, at vi ikke kan færdes i marken.
  • Kalenderen står for os på planlægning og registrering. Ring og bok en aftale, så 2020 planlægningsmæssigt kan komme i hus.
  • Jordtemperaturen er nu nede 3-5 C. De fleste har udsprøjtet Kerb 400 SC i vinterraps – skulle det ikke være tilfældet – så bør det ske hurtigst muligt. Midlet er tilladt at udsprøjte frem til 31.12.
  • Snegle i sent sået vintersæd – generelt: vi ser rigtig mange steder, at der er et ”snegletryk” – få steder med direkte behandlingsbehov – men de findes. Som vi har skrevet de tidligere uger – hold øje med afgrøde og vurder behov. Vi ser det også i vårhvede sået ultimo oktober.
  • Vintersæd: i 99 ud af 100 tilfælde forholder vi os i ro nu i forhold til markbehandlinger. Bedre at forberede sig godt i forhold til opfølgning forår – uanset om det er på ubehandlet eller behandlet baggrund.
  • Du kan dårligt færdes i marken – men en tur på gåben kan de fleste marker dog bære – og det er utrolig givtigt at vurdere og fælge udviklingen i markerne hen over den typiske milde danske vinter. Udvikling i planternes vækst og ikke mindst overblik over ukrudt giver basis for den optimale opstart. Den bliver vigtig primo 2020 – meget skal indhentes.
  • Tid at bestille sort til vårafgrøde. Der forventes at være såsæd nok til rådighed til foråret 2020 – sådan skrev vi tidligere – men det stiller nogen nu spørgsmål ved. Eksport til Englang kan udhule den danske mængde til hjemmemarked. Disponer nu.

 

2020-01-08T06:55:25+00:00

Skriv en kommentar