Uge 5 – 2023

//Uge 5 – 2023

Uge 5 – 2023

  • Januar 2023 er som gennemsnit den vådeste januar der er målt igennem tiderne. Ca 123 mm er der kommet i gennemsnit på landsplan, mens vi flere steder på Sjælland ”kun” har fået 70-80 mm. Generelt har dræn klaret det godt – der står vand på markerne – men ikke meget i forhold til de mængder, der er kommet.
  • Februar siger kalenderen nu – og så har vi historisk set fokus på de gødningsmuligheder, der måtte vise sig. Ammonium N i den tidlige fase er med til at sikre og stimulere vækst uden at skabe uønsket bladmasse. Nitrat N skal først ud når vi er omkring marts måned. Generelt taler vi om at gøde ”på den sidste frost” i februar – men når vi krydser midten af måneden, så er vi klar.
  • Ved tidlig udbringning af gylle skal I være opmærksom på øget fokus fra myndighederne om alle forholdsregler overholdes. Se vedhæftede til dette nyhedsbrev.
  • Planlægningen skal nu på plads – og det gælder naturligt den sidste finpudsning af gødningsplanen, men også sprøjtestrategier og ikke mindst EU planlægning, dvs kort, udtagning mm.…
  • Vinteren er fortsat mild og det sætter sit på afgrøderne, der generelt klarer sig fint derude. Det giver mening at gå en tur og vurdere hvordan det ser ud med ukrudtseffekt fra efterårs behandlingerne. Supplerende behandlinger med Rexade, Broadway, CossackOD mm kan planlægges allerede nu – men udføres ikke før end sidst i marts.
  • Vinterrapsen lover godt de fleste steder, og vi ved at roden typisk arbejder selv efter en frostperiode. Stadig meget frisk bladmasse – og der er dannet lidt nye rødder!
  • Øvrige vinterafgrøder er også godt kørende her ved månedsskiftet – og selv om vi historisk frygter ”uge 7” – så er der ikke meget lige nu der truer overlevelsen af vore vintersædsmarker.
  • Nu går 2023 EU ansøgningsrunden i gang – så småt! Stor usikkerhed omkring godkendelse af markkrat som udtagne arealer – måske 2022 kort skal gælde hele reformperioden – frem til 2027!
  • Afgrødemarkedet: – denne uge er startet med lidt stigninger
2023-04-20T19:11:24+00:00

Skriv en kommentar