Uge 5 – 2022

//Uge 5 – 2022

Uge 5 – 2022

  • Februar siger kalenderen – og så har vi historisk set fokus på de gødningsmuligheder der måtte vise sig. Ammonium N i den tidlige fase er med til at sikre og stimulere vækst uden at skabe uønsket bladmasse. Nitrat N skal først ud når vi er omkring marts måned.
  • Ved tidlig udbringning af gylle skal I være opmærksom på øget fokus fra myndighederne om alle forholdsregler overholdes. Se vedhæftede til dette nyhedsbrev.
  • Planlægningen skal nu på plads
  • Nye planer for målrettede efterafgrøde som skal beskytte vandoplande er fremlagt – og det er rystende læsning. Uanset om man bliver ramt eller ej, så er det helt uforståeligt hvordan forslaget kan være så forskelligt fra det der gælder for nuværende.
  • Der venter andre ganske vigtige ændringer – både på kort og langt sigt. Nye Triazolregler her og nu er forløber for ny pesticid aftale i løbet af 2022. en aftale som både vil føre nye afgifter med sig og ikke mindst vigtigt sikker også indføre pesticidregnskab! Vigtigt allerede nu at få 100 % styr på registrering. det kommer til at danne grundlag for al kontrol og opgørelse fremover.

  • Vinteren er fortsat mild og det sætter sit på afgrøderne, der generelt klarer sig fint derude. Det giver mening at gå en tur og vurdere hvordan det ser ud med ukrudtseffekt fra efterårs behandlingerne. Supplerende behandlinger med Rexade, Broadway, CossackOD mm kan planlægges allerede nu.
  • Vinterrapsen lover godt de fleste steder, og vi ved at roden typisk arbejder selv efter en frostperiode. Stadig meget frisk bladmasse – og der er dannet nye rødder!
  • Nu går 2022 EU ansøgningsrunden i gang. Umiddelbart har der egentlig været meget få ændringer til ny sæson, men lbst har alligevel introduceret ny ansøgningsplatform til kommende år – det kan kun gå galt!!
  • 22 ansøgningsrunden byder på enkelte nye muligheder i form af ekstensiveringsstøtte til græsarealer og mulighed for øget brug af præcisionsjordbrug som kompensation for pligtige og målrettede efterafgrøder.
  • Afgrødemarkedet: – stadig ustabilt på Matif og Chicago, mens det fysiske marked er mere stabilt.
2022-03-18T17:19:21+00:00

Skriv en kommentar