Uge 5 – 2021

//Uge 5 – 2021

Uge 5 – 2021

  • Så åbnede markerne principielt for gødningskørsel – også N og P. Lige en uge før end de små børn kunne komme i skole – så landbrugets brug af ”kunstgødning” regnes i det mindste ikke for lige så farlig som Covid-19!!
  • Når kalenderen siger februar måned, så er det tilladt at udbringe kvælstofgødning igen. På forsvarlig vis – dvs. på morgenfrost – ikke dybfrossen jord. (se lovteksten senere i dette nyhedsbrev)
  • Generelt hylder vi at bruge primært ammonium N i den tidlige fase, da denne type stille og roligt først skal omdannes til nitrat N – som planterne optager. De fleste marker er i år kraftige, og her vil Svovlsur Ammoniak eller NS 26-14 være oplagte gødninger med 100-200 kg/ha.
  • Hvor biomasse og rodudvikling er svag, skal der være nitrat N til rådighed ved vækststart. Her benyttes typisk NS 27-4 med 50 % Nitrat N.
  • Det ser ud til at vinteren har tænkt sig at bide lidt mere i år, end de tidligere 2-3 år. Når vi ser i vejrudsigten, så er der ingen hastværk med at køre gødning. Vi bruger det gode gamle princip, med at vi kører ”på den sidste frost”
  • Bionutria har udsendt pressemeddelelse omkring forsuring – og mulighed for 50 % kemibesparelse! Det er gammelt nyt og useriøst. Når man mener at kunne opnå tilfredsstillende effekt med 0,125 l/ha Talius i stedet for 0,25 l/ha – så må vi bare sige ”Tillykke” – vi bruger sjældent så høj dosis. Forsuring giver bedre optagelse og effekt af i forvejen lave doser!!
  • ”AgriAdvice WebNews” går i luften igen onsdag den 3. februar kl 12.30 – netop med fokus på gødningsoptimum og strategier. Se med. Du har modtaget mail med invitation.
  • Sprøjten holder vi typisk hjemme et godt stykke tid endnu. Supplerende behandlinger mod græsukrudt mm udføres bedst fra midten af marts og frem. Der skal lys til effekt.
  • 1. februar er årets EU ansøgningsrunde også skudt i gang. Ikke de store ændringer – dog lidt mere fokus på §3 jorde, som vi også tidligere har omtalt. I 2021 skal man være opmærksom på, at der ikke må søges målrettede efterafgrøder på §3.
  • Afgrødemarkederne har været lidt usikre i den forgangne tid. Selv om der har været et lille prisfald, så kan det stadig være fornuftigt at få lukket lidt af 2021 høsten.
2021-03-04T20:25:51+00:00

Skriv en kommentar