Uge 5 – 2019

//Uge 5 – 2019

Uge 5 – 2019

  • Ansøgningsrunde starter – fredag den 1. februar starter ansøgning om de såkaldte frivillige målrettede afgrøder.
  • Målrettede efterafgrøder – er en del af virkemidlerne for at begrænse kvælstofudvaskning. Ansøgninger sker efter ”først til mølle princippet”. Ministeren bør sikre at alle, der ønsker at lave de ønskede efterafgrøder eller alternativer i udpegede ID områder, automatisk er berettiget til den økonomiske kompensation på 521 kr pr ha efterafgrøde. Ansøgningen starter 1.februar, men vores prioritering er klart til fordel for sædskifte, MFO efterafgrøder, pligtige efterafgrøder – og derefter de målrettede efterafgrøder…. Kontakt din rådgiver hvis vi skal søge den 1.februar.
  • Gødningsopstart. Vi er i januar og det er først lige blevet vinter, men alligevel er vi ved at rette blikket mod første kørsel med handelsgødning. Uge 7-8 plejer at være et godt tidspunkt at lægge ammonium N ud på. Det virker langsomt, men sikrer at planterne kan optage den mængde de ønsker. Vi anbefaler 40-60 kg N i ammonium N eller overvejende ammonium N – dvs svovlsur ammoniak (NS 21-24) eller ammonium sulfat (NS 26-13), 200 kg/ha
  • Vinterafgrødernes tilstand. Generelt klarer afgrøderne sig ganske uproblematisk derude – vi har haft lidt sne og frost i den forgangne uge – men ikke så voldsomt som bebudet. Enkelte steder ser vi problemer med manganmangel i vinterafgrøderne – typisk hvor der ikke er placeret forsurende N ved såning.
  • Grovvareselskabet BMG er ganske uventet gået konkurs i den forgangne uge. Det er dybt ulykkeligt for de landmænd der har handlet med firmaet i den forgangne periode, og hvor handlen ikke er tilendebragt. Værst hvor landmanden enten har solgt korn uden at få pengene udbetalt endnu, eller hvor gødning er forudbetalt – men ikke leveret.  Der arbejdes på at arrangere et opklarende møde på Sjælland med kurator.
2019-01-29T21:30:16+00:00

Skriv en kommentar