Uge 49 – 2022

//Uge 49 – 2022

Uge 49 – 2022

  • Uge 49 – sne og kulde – er varslet til at vende tilbage igen i kommende periode på store dele af Sjælland. Umiddelbart er vi ikke så nervøse for om vores afgrøder kan klare lidt kulde, fordi de fleste er veludviklede, men dog med vækst-og forgreningspunkt holdt ved jorden. Enkelte vinterrapsmarker har strukket sig utilsigtet meget.
  • Vinterraps: jordtemperaturen ligger på 1-4 C i øjeblikket, det er relativt tørt – så når vinden tillader det, så er det optimalt at udbringe Kerb – hvis der mangler at blive udsprøjtet lidt. Generelt kommer der ikke mere Kerb til landet, men vi hører om lidt, der bliver returneret til grovvaren …meget lidt. Så der er ikke andet at gøre end at spørge efter det, hver gang vejen krydser grovvaren. Bestil allerede nu Kerb til efteråret 2023!
  • Vintersæd: det er slut med behandlinger i vintersædsmarkerne for denne omgang. Generelt er de fleste i god kondition, og vi forventer ikke umiddelbart de helt store overvintringsproblemer.
  • Brug af mikronæringsstoffer kan supplere – og måske erstatte – nogen af de dyre makronæringsstoffer. Vi er nu på et tidspunkt, hvor den viden skal komme os til gode i foråret – det tidlige forår, når der er vækst. NB – qua lavere tildeling af P og K igen – så overvejer vi at benytte RapsSupport i alle afgrøder i 2023. Der er et større indhold af Molybdæn og Bor, som vil fremme optagelse af calcium og makronæringsstoffer.
  • Planteværn 2023. Vi ved nu, at den nye pesticidhandlingsplan er vedtaget til at gælde fra 1.1 2023.Under alle omstændigheder kan vi forvente stigende priser på planteværn næste år, så hvis din likviditet kan klare det, så bør du handle lidt. Der er stadig lidt midler at få 😊
  • Gødning: prisen på gødning – specielt N gødning – falder stadig. N27 varer koster nu knapt 500 kr mod tidligere ca 670. Typisk er der tale om 4-6 kr/kg N lavere nu. Lavere gaspriser og handelsboykot fra landmandsside er skyld i prisfald. Afgrødeprisen er dog samtidig faldet, så bytteforholdet mellem gødning og korn er ikke blevet bedre. Forsyning- og forsyningssikkerhed er også stadig en usikker parameter – og størstedelen af gødningsmængden bør være disponeret.
  • Afgrødemarkedet: – markedet siver – specielt hvede.
2023-01-27T18:37:29+00:00

Skriv en kommentar