Uge 49 – 2018

//Uge 49 – 2018

Uge 49 – 2018

  • Milde vinde har igen domineret på vore breddegrader, og det har straks sat sit præg på jordtemperaturen der er steget til ca. 6 C. Ikke meget – men nok til at vi kan konstatere vækst igen i afgrøderne. Hvis Kerb behandling ikke er udført, så er det nu…
  • Svampe – meldug og rust i de fleste afgrøder og sorter – men det virker som om de kolde dage/nætter har saneret lidt i svampetrykket derude, og markerne har genvundet lidt farve.
  • Vinterraps – bladmassen har trykket sig lidt, afgrøden er åbnet op, og det er muligt for alvor at vurdere ukrudtstrykket – eller effekt på tidligere behandlinger. Jordtemperaturen er lav nu, så Kerb 400 behandling er klar til at blive udført her efter frostperioden. De fleste har dog kørt. Husk – at effekt på Kerb behandling typisk først ses når ukrudtet vil til at vokse igen til foråret.
  • Vinterkorn: generelt forventer vi ikke, der er mere at gøre derude i år. Reelt er det blevet mildere, hvilket giver mulighed for at enkelte – meget kraftige – vintersædsmarker kunne pudses af. Det kræver dog en vurdering af din rådgiver.
  • Efterafgrøder må destrueres efter 3. november – og nu er jordtemperaturen nede hvor tilvæksten og mineraliseringen er standset. Mange forskellige strategier vælges i forhold til ”destruktion” af efterafgrøder. Lade den stå til marts, nedvisne med Glyphosat nu (evt opfølgning med glyphosat i marts) eller nedharvning med ex tallerkenharve. Ingen endegyldig løsning er det eneste og rigtige – men afhænger af mange forhold på den enkelte ejendom. Se på dine vinterraps spildplanter – hvis der er kålbrok (specielt i de lave områder), så er der ingen tvivl – afgrøden skal omsættes. Dette nyhedsbrev indeholder artikel om mineraliseringen af N eftervirkning, alt efter om afgrøden destrueres nu – eller til foråret.
2019-01-02T20:24:46+00:00

Skriv en kommentar