Uge 48 – 2022

//Uge 48 – 2022

Uge 48 – 2022

  • Uge 48 – sne og kulde – var en kortvarig affære i uge 47. Mildere vejr har domineret den sidste uges tid, og det har faktisk skabt vækstbetingelser igen for en måske kortere bemærkning. Der er kulde på vej østfra.
  • Vinterraps: jordtemperaturen ligger på 5-7 C i øjeblikket, det er relativt tørt – så når vinden tillader det, så er det optimalt at udbringe Kerb – hvis der mangler at blive udsprøjtet lidt. Generelt kommer der ikke mere Kerb til landet, men vi hører om lidt, der bliver returneret til grovvaren – for straks at ryge over disken igen. Så der er ikke andet at gøre end at spørge efter det, hver gang vejen krydser grovvaren. Bestil allerede nu Kerb til efteråret 2023!
  • Vintersæd: det er faktisk blevet så relativt mildt igen – så hvis der ex. er åbenlys manganmangel – så kan der behandles de næste par dage – det havde jeg ikke troet for en uge siden… Derudover selvfølgelig vigtigt at notere sig hvilke ukrudtsarter der optræder og tegn på mangelsygdomme i øvrigt hen over vinteren, så vi kan sætte ind ved først givne lejlighed i det tidlige forår.
  • Brug af mikronæringsstoffer kan supplere – og måske erstatte – nogen af de dyre makronæringsstoffer. Vi er nu på et tidspunkt, hvor den viden skal komme os til gode i foråret – det tidlige forår, når der er vækst.
  • Planteværn 2023. Vi ved nu, at den nye pesticidhandlingsplan er vedtaget til at gælde fra 1.1 2023.Under alle omstændigheder kan vi forvente stigende priser på planteværn næste år, så hvis din likviditet kan klare det, så bør du handle lidt. Der er stadig lidt midler at få 😊
  • Gødning: prisen på gødning – specielt N gødning – falder stadig. N27 varer koster nu ca 500 kr mod tidligere ca 670. Typisk er der tale om 4-6 kr/kg N lavere nu. Lavere gaspriser og handelsboykot fra landmandsside er skyld i prisfald. Afgrødeprisen er dog samtidig faldet, så bytteforholdet mellem gødning og korn er ikke blevet bedre. Forsyning- og forsyningssikkerhed er også stadig en usikker parameter – og størstedelen af gødningsmængden bør være disponeret.
  • Afgrødemarkedet: – markedet siver stadig..
2023-01-27T18:36:53+00:00

Skriv en kommentar