Uge 48 – 2020

//Uge 48 – 2020

Uge 48 – 2020

• Demonstration for demokrati og i mod magtmisbrug lørdag den 21. november blev en fantastisk manifestation af sammenhold mellem landbrug og fiskeri, men med synlig og glædelig opbakning fra byens befolkning. Det var betydeligt flere ”thumbs up” end ”fuck up”, der mødte traktorerne på vej ind i byen – TAK for et kæmpe stykke arbejde til styregruppen bag dette arrangement – og ikke mindst alle de landmænd der kørte langvejs fra for at deltage og vise synlig opbakning.
• Bæredygtigt Landbrug og senest VKST har til medlemmer udsendt skrivelse omkring §3 overlap med dyrkede arealer. Vigtigt for dyrknings- og ansøgningsmuligheder i kommende år, at disse eventuelle overlap kontrolleres og justeres på plads i samarbejde med lokal kommune.
• Vi lukker nu ned for behandlinger i vintersædsmarkerne. Generelt er det kun evt resterende Kerb behandling i raps der eventuelt resterer. Stadig usikkert om der kommer mere Kerb 400 SC til landet.
• Vi kan stadig finde lus i enkelte vintersædsmarker, men vi behandler ikke længere mod lus, og retter i stedet fokus på evt angreb af havre rødsot
• I henhold til regler er det ikke tilladt at bringe N og P ud efter 15.11. Kali må gerne fortsat udspredes – men vi er stoppet med udbringning nu, da afgrøden dårligt kan nå at optage og udnytte gødningen, som vi i stedet risikerer at tabe ved udvaskning. I øvrigt flere meldinger om tydelig positiv effekt af Kali udbringning hen over efterår. Andel af gule blade svinder – og generelt flottere grøn kulør. Dette viser at Kali har positiv effekt på plantens sundhed og vinterfasthed.
• I vinterraps er det i øvrigt nu tid for Kerb 400 SC behandling – jordtemperatur er nu under 8 C Manglende – eller supplerende Belkar kan blandes med Kerb. …men Kerb 400 SC er udsolgt! – en utrolig situation: hvad gør du, hvis du har begrænset – eller ingen Kerb til rådighed. Prioriter områder med væselhale og kraftig mængde enårig rapgræs – foragre og andre kendte områder. Spildkorn og rajgræs mm kan behandles med Focus Ultra mm til marts.
• Efterafgrøder kan nedmuldes nu – men i mange situationer er det fint at lade dem vokse videre hvis de ikke blomstrer endnu. Kan evt langsomt nedvisnes med 360 gr Glyphosat – det fjerner langsomt spildkorn og græsser uden at sætte olieræddiken i stå.
• Hvis du på leret jord har planlagt vinterharvning, så er tidspunktet oplagt lige nu. Jorden er ganske tør – lige under overfladen.
• Overvej gødningskøb nu. Du mangler måske lidt til 2021 – og ellers er der gunstige muligheder til 2022. AgroSupport kunder har fået tilbud tilsendt. Gælder i denne uge.
• Afgrødemarkederne ser stadig lovende ud – hvor længe kan det vare ved?

2020-11-27T11:37:07+00:00

Skriv en kommentar