Uge 48 – 2019

//Uge 48 – 2019

Uge 48 – 2019

  • Efteråret fortsætter relativt mildt – rekorden for det vådetse er nået – men prognosen for vejret frem til jul er ændret. Nu er der udsigt til køligt vejr omkring kommende weekend – måske med lidt sne.
  • Jordtemperaturen er nu nede 4-6 C. De fleste har udsprøjtet Kerb 400 SC i vinterraps – skulle det ikke være tilfældet – så bør det ske hurtigst muligt. Midlet er tilladt at udsprøjte frem til 31.12.
  • ”Oktober behandling” i raps – bliver til ”høj” november – kan stadig benyttes.. og det omfatter typisk Bor (nu højest 0,5 liter) og Belkar mod tokimbladet ukrudt. Det kan i sjældne tilfælde være aktuelt at blande med andre midler for at opnå, vækstregulering, svampeeffekt mm – så tal lige med din rådgiver om muligheder.
  • …alt dette blandet med Kerb 400 SC? …ja – men tal evt med os først 😊
  • Snegle i sent sået vintersæd – generelt: vi ser rigtig mange steder, at der er et ”snegletryk” – få steder med direkte behandlingsbehov – men de findes. Som vi har skrevet de tidligere uger – hold øje med afgrøde og vurder behov. Vi ser det også i vårhvede sået ultimo oktober.
  • Vintersæd: forhåbentlig er der styr på ukrudtsbekæmpelsen derude, men hvis det ikke er tilfældet, så kan det i nogen tilfælde være påkrævet, at få kontrol over situationen inden vinter. Det er specielt i de relativt tidligt såede marker, hvor føret i oktober har afholdt Jer fra sprøjtning. Tal med os i de tilfælde. I de sent såede, hvor det måske stadig er vådt, bør man holde lav profil, og blot forberede så tidlig forårsbekæmpelse som muligt.
  • HUSK tildeling af HvedeSupport, EspoTop og måske Molybdæn som en del af vinterklargøringen af dine afgrøder. Vinterafgrøder reagerer lidt i øjeblikket på lav næringsstofforsyning. Stadig vækst. Når føret er i orden, og lufttemperaturen er 6-10 C, så kan det være en rigtig god ide at kræse lidt for vintersæden, med lidt vitaminer.
  • Tid at bestille sort til vårafgrøde. Der forventes at være såsæd nok til rådighed til foråret 2020 – sådan skrev vi i sidste uge – men det stiller nogen nu spørgsmål ved. Eksport til Englang kan udhule den danske mængde til hjemmemarked. Disponer nu.
2019-12-04T09:22:41+00:00

Skriv en kommentar