Uge 47 – 2022

//Uge 47 – 2022

Uge 47 – 2022

  • Uge 47 – så kom der kulde og sne (flere steder) vi har primært haft fokus på de meget milde forhold der har præget oktober og november, og vi har været bekymrede for den kraftige biomasse, der var ved at udvikle sig i flere af vore vinterafgrøder. Sidst på uge 46 blev der ændret på dette. Vinden gik i øst, og temperaturen faldt mærkbart. Over den forgangne weekend har der været en del frost og kun lige plus grader i dagtimerne. De sydsjællandske områder fik sne sammen med Bornholm i starten af weekenden og mange andre blev begavet med 5-20 cm natten til mandag. Unægtelig noget af en omvæltning. Sneen forsvinder igen, men alligevel kan vi glæde os over at vi fik lidt kuld og frost før sneen kom. Det afgrøden ned, og generelt er det en fordel at jordtemperaturen kommer ned under 3-5 C, så væksten stopper af denne årsag, frem for en pludselig hård frostperiode, som vi har oplevet tidligere.
  • Vinterraps: jordtemperaturen er faldet dramatisk over den seneste uge er er nu på 3-4 C de fleste steder.  Når sneen er væk igen, kan man altså uden problemer udbringe den Kerb som måske ikke er kommet ud endnu. Efter frost mm er det ikke aktuelt at medtage vækstreguleringsmidler – ligesom det ikke er optimalt at have Belkar med i blandingen mere. Så skal lufttemperaturen op på 7-8 C igen – og der skal være vækst.
  • Vintersæd: under èt kan vi nu konkludere, at det er ren observation og ikke så meget reparation, der kan foregå derude. Selvfølgelig vigtigt at notere sig hvilke ukrudtsarter der optræder og tegn på mangelsygdomme hen over vinteren, så vi kan sætte ind ved først givne lejlighed i det tidlige forår.
  • Brug af mikronæringsstoffer kan supplere – og måske erstatte – nogen af de dyre makronæringsstoffer. Vi er nu på et tidspunkt, hvor den viden skal komme os til gode i foråret – det tidlige forår, når der er vækst.
  • Planteværn 2023. Vi ved nu, at den nye pesticidhandlingsplan er vedtaget til at gælde fra 1.1 2023.Under alle omstændigheder kan vi forvente stigende priser på planteværn næste år, så hvis din likviditet kan klare det, så bør du handle lidt. Der er stadig lidt midler at få 😊
  • Gødning: prisen på gødning er faldet siden den toppede for ca 4 uger siden. Typisk er der tale om 3-4 kr/kg N lavere nu. Forsyning- og forsyningssikkerhed er stadig en usikker parameter – og størstedelen af gødningsmængden bør være disponeret.
  • Afgrødemarkedet: – usikker periode
2023-01-27T18:36:16+00:00

Skriv en kommentar