Uge 47 – 2021

//Uge 47 – 2021

Uge 47 – 2021

  • Der er formegentlig kun lidt Kerb i vinterraps der resterer derude. Sørg for god vinterklargøring af sprøjten, afsluttende med påfyld af frostvæske – så er du kar til vinter – og ny sæson.
  • Mange har hjemkøbt Kali til efterårsudbringning. Vigtigt at gødningen også kommer ud, så den både kan opløses og optages. Derved opnås en forbedret overvintring i dine vinterafgrøder. Vi synes udbringning nu er for sent – vent til februar, så du ikke risikerer udvaskning.
  • Vinterbyg –. Hvis du kan nå det – og der er godt at færdes, så gerne lidt mikro og mangan her inden efteråret går helt på hæld. MEN – ikke forud for frost
  • Vinterhvede – vi lukker ned for behandlinger – og wellness i hvede nu
  • Vinterrug. …og det samme gælder typisk vinter rugen. Noter at svage marker skal startes tidligt og hårdt op.
  • Vinterraps: der har været flere dage, som har været optimale til Kerb behandling, og mange har naturligt kørt. Et par dages nattefrost har dog kunnet bruges positivt til rapsen vil åbne lidt op.. Hvis du må prioritere din ”sparsomme” Kerb behandling, så brug fuld mængde i forager – og sæt større dyser i omkring kørespor
  • Har du lidt overskud af Kerb 400 SC? Uanset om det er 5 eller 20 liter, så vil vi meget gerne formidle til kolleger, der desperat mangler. Der kommer Kerb i 2022, så der bør ikke være problemer med at sælge overskydende mængde. Prisen er ca 430 kr/liter
  • Fællesskema 2021 – hvis du ikke har modtaget høringsbreve – så afventer vi egentlig bare penge på kontoen primo december.
  • Afgrødemarkederne – udvikler sig stadigt meget positivt – både på kort og længere sigt. Hvede er i ”alletiders” rekordniveau.
2022-01-18T17:28:57+00:00

Skriv en kommentar