Uge 47 – 2020

//Uge 47 – 2020

Uge 47 – 2020

• Demonstration for demokrati og i mod magtmisbrug. Lørdag kl 12-14 på Langelinie København. Bak op om dette initiativ. Den forgangne uge har budt på utrolige historier, rygter og sandheder om forløbet omkring ”befaling om nedslagtning af alle mink i Danmark” på statsministerens pressemøde for 14 dage siden.
• Bæredygtigt Landbrug og senest VKST har til medlemmer udsendt skrivelse omkring §3 overlap med dyrkede arealer. Vigtigt for dyrknings- og ansøgningsmuligheder i kommende år, at disse eventuelle overlap kontrolleres og justeres på plads i samarbejde med lokal kommune.
• Vi lukker nu ned for behandlinger i vintersædsmarkerne. Generelt er det kun evt resterende Kerb behandling i raps der eventuelt resterer. Stadig usikkert om der kommer mere Kerb 400 SC til landet.
• Lus i vintersæd kan være et problem så længe dagtemperaturer er omkring 10 C. få graders nattefrost ændrer ikke på dette. Generelt forventer vi dog ikke længere behandling mod lus…
• I henhold til regler er det ikke tilladt at bringe N og P ud efter 15.11. Kali må gerne fortsat udspredes – men vi er stoppet med med udbringning nu, da afgrøden dårligt kan nå at optage og udnytte gødningen, som vi i stedet risikerer at tabe ved udvaskning.
• Kerb 400 SC er udsolgt! – en utrolig situation: hvad gør du, hvis du har begrænset – eller ingen Kerb til rådighed. Prioriter områder med væselhale og kraftig mængde enårig rapgræs – foragre og andre kendte områder. Spildkorn og rajgræs mm kan behandles med Focus Ultra til marts.
• I vinterraps er det i øvrigt nu tid for Kerb 400 SC behandling – jordtemperatur er nu 8.5C. Manglende – eller supplerende Belkar kan blandes med Kerb.
• Det samme gælder Bor og evt lidt Orius Max mod lys bladplet.
• Vinterrapsen viser tegn på N-mangel flere steder – skal ikke suppleres nu, men viser os, at tidlig opstart er på krævet.
• Efterafgrøder kan nedmuldes nu – men i mange situationer er det fint at lade dem vokse videre hvis de ikke blomstrer endnu. Kan evt langsomt nedvisnes med 360 gr Glyphosat – det fjerner langsomt spildkorn og græsser uden at sætte olieræddiken i stå.
• Vi udtager gerne jordbundsanalyser, det er godt at køre derude. Hvis du ved det er mange år siden, der er kalket på et givent areal, så start dog med at give 3-4 ton/ha, så tager vi prøver næste år.
• Det samme gælder dræn – udnyt det gode efterår til at få styr på de drænmæssige forhold. Vi afholder kursus om dettenår Corona forhold tillader det. Du skal starte nu!
• Afgrødemarkederne træder vande – ikke underligt efter store stigninger..

2020-11-27T11:36:03+00:00

Skriv en kommentar