Uge 47 – 2019

//Uge 47 – 2019

Uge 47 – 2019

  • Efteråret fortsætter relativt mildt – og fugtigt. Vi nærmer os nu rekord på landsplan for det vådeste efterår – der mangler kun 7 mm. Ingen frost og sne at spore frem mod jul – godt for de sent såede vinterafgrøder.
  • Jordtemperaturen er nu nede 5-7 C. Når nedbør og færdsel tillader det, så sikrer perfekte forhold til Kerb 400 SC behandling i vinterraps her efter 1. november
  • ”Oktober behandling” i raps – bliver til ”høj” november – kan stadig benenyttes.. og det omfatter typisk Bor (nu højest 0,5 liter) og Belkar mod tokimbladet ukrudt. Det kan i sjældne være aktuelt at blande med andre midler for at opnå, vækstregulering, svampeeffekt mm – så tal lige med din rådgiver om muligheder.
  • …alt dette blandet med Kerb 400 SC? …ja – men tal evt med os først 😊
  • Snegle i sent sået vintersæd – generelt: vi ser rigtig mange steder, at der er et ”snegletryk” – få steder med direkte behandlingsbehov – men de findes. Som vi har skrevet de tidligere uger – hold øje med afgrøde og vurder behov.
  • Vintersæd: forhåbentlig er der styr på ukrudtsbekæmpelsen derude, men hvis det ikke er tilfældet, så kan det i nogen tilfælde være påkrævet, at få kontrol over situationen inden vinter. Det er specielt i de relativt tidligt såede marker, hvor føret i oktober har afholdt Jer fra sprøjtning. Tal med os i de tilfælde. I de sent såede, hvor det måske stadig er vådt, bør man holde lav profil, og blot forberede så tidlig forårsbekæmpelse som muligt.
  • HUSK tildeling af HvedeSupport, EspoTop og måske Molybdæn som en del af vinterklargøringen af dine afgrøder. Vinterafgrøder reagerer lidt i øjeblikket på lav næringsstofforsyning. Stadig vækst. Når føret er i orden, og lufttemperaturen er 6-10 C, så kan det være en rigtig god ide at kræse lidt for vintersæden, med lidt vitaminer.
  • Tid at bestille sort til vårafgrøde. Der forventes at være såsæd nok til rådighed til foråret 2020. der er dog ingen grund til at vente – og evt nøjes med det andre ikke vil have. Disponer nu.
2019-12-04T09:21:35+00:00

Skriv en kommentar