Uge 46 – 2021

//Uge 46 – 2021

Uge 46 – 2021

 • Sprøjteopdateringskurserne er afsluttet for denne gang. Kom du med? Vi kan se at ikke alle har
  været med i denne runde, og vi forsøger at lave lidt opsamling – og evt tage et kursus mere primo
  januar. Vigtigt at alle der køber planteværn e med på dette kursus, så man bliver registreret til at
  handle planteværn via MAB. Derfor skal flere ”ejere” også huske, at det måske ikke umiddelbart er
  klogt at gøre sig afhængig af medarbejder registrering på bedriftens vegne. Ring til Hans Jørgen
  eller Brian hvis du har ”misset” dette kursus.
 • Vi har lige været igennem 4-5 enestående gode sprøjtedage med lav vindhastighed og gode
  færdselsforhold derude. Umiddelbart kan vi ikke forvente dette holder… Koldt om natten og flere
  dage med efterårsvejr gør, at der er længere mellem sprøjtedagene – kend din besøgelsestid.
 • Mange har hjemkøbt Kali til efterårsudbringning. Vigtigt at gødningen også kommer ud, så den både
  kan opløses og optages. Derved opnås en forbedret overvintring i dine vinterafgrøder.
  Vi synes
  udbringning nu er for sent – vent til februar, så du ikke risikerer udvaskning.
 • Vinterbyg –. Hvis du kan nå det – og der er godt at færdes, så gerne lidt mikro her inden efteråret
  går helt på hæld. Tjek din luseAPP for evt sidste supplerende behandling – og så er det slut.
 • Vinterhvede – ukrudtsbehandlinger afsluttes – og sørg for vitaminer her i november – lus?
 • Vinterrug. Rugen færdigbehandles ud fra samme vurdering som vinterbyg og hvede. Noter at
  svage marker skal startes tidligt og hårdt op.
 • Vinterraps: De seneste dage har været optimale til Kerb behandling, og mange har naturligt kørt.
  Frost i kommende uge vil dog også kunne bruges positivt idet vi forvente at rapsen vil åbne lidt op..
  Hvis du må prioritere din Kerb behandling, så brug fuld mængde i forager – og sæt større dyser i
  omkring kørespor
 • Fællesskema 2021 – hvis du ikke har modtaget høringsbreve – så afventer vi egentlig bare penge
  på kontoen primo december.
 • Afgrødemarkederne – udvikler sig stadigt meget positivt – både på kort og længere sigt.
2022-01-18T17:21:07+00:00

Skriv en kommentar