Uge 46 – 2020

//Uge 46 – 2020

Uge 46 – 2020

• En del EU ansøgninger er ”klar til udbetaling” – hvad betyder det?
På Tast Selv kan vi se, at mange ansøgninger nu er klar til udbetaling. Det betyder ikke, at man ikke stadig kan blive udsat for fysisk og administrativ kontrol – men det betyder dog at med stor sandsynlighed får man EU støtten i ”første runde” primo december. Evt høringsbreve skal besvares hurtigt på nuværende tidspunkt.
• Vi lukker nu ned for behandlinger i vintersædsmarkerne. Skal der lidt vitaminer ud til at friske op – så er det nu.
• Hold stadig øje med lusene –behandling kan enkelte steder fortsat være nødvendig i det milde vejr..
• I henhold til regler er det ikke tilladt at bringe N og P ud efter 15.11. Kali må gerne fortsat udspredes – men i de fleste tilfælde stopper vi med udbringning nu, da afgrøden dårligt kan nå at optage og udnytte gødningen, som vi i stedet risikerer at tabe ved udvaskning.
• Mikronæringsstoffer, EpsoTop HvedeSupport mm kan afgrøderne til gengæld optimalt udnytte så længe det er mildt.
• Græsmarker kan med fordel afpudses, så opstart 2021 kan ske perfekt uden gammel plantemasse
• Kerb 400 SC er udsolgt! – en utrolig situation: hvad gør du, hvis du har begrænset – eller ingen Kerb til rådighed. Prioriter områder med væselhale og kraftig mængde enårig rapgræs – foragre og andre kendte områder. Spildkorn og rajgræs mm kan behandles med Focus Ultra til marts.
• I vinterraps er det i øvrigt nu tid for Kerb 400 SC behandling – jordtemperatur er nu 8.5C. Manglende – eller supplerende Belkar kan blandes med Kerb.
• Det samme gælder Bor og evt lidt Orius Max mod lys bladplet.
• Vinterrapsen viser tegn på N-mangel flere steder – skal næppe suppleres..
• Efterafgrøder kan nedmuldes nu – men i mange situationer er det fint at lade dem vokse videre hvis de ikke blomstrer endnu. Kan evt langsomt nedvisnes med 360 gr Glyphosat – det fjerner langsomt spildkorn og græsser uden at sætte olieræddiken i stå.
• Vi udtager gerne jordbundsanalyser, det er godt at køre derude. Hvis du ved det er mange år siden, der er kalket på et givent areal, så start dog med at give 3-4 ton/ha, så tager vi prøver næste år.
• Det samme gælder dræn – udnyt det gode efterår til at få styr på de drænmæssige forhold. Vi afholder kursus om dettenår Corona forhold tillader det. Du skal starte nu!
• Store stigninger på afgrødemarkederne – efter WASDE november rapport.

2020-11-27T11:32:15+00:00

Skriv en kommentar