Uge 45 – 2021

//Uge 45 – 2021

Uge 45 – 2021

  • Husk – sidste chance for sprøjteopdateringskursus i denne omgang – torsdag den 11. november. Ring til Hans Jørgen Bak på 28348536 hvis du har brug for at deltage.
  • Koldt om natten og flere dage med efterårsvejr gør, at der er længere mellem sprøjtedagene – kend din besøgelsestid – Afslut ukrudtsbehandlinger nu
  • Mange har hjemkøbt Kali til efterårsudbringning. Vigtigt at gødningen også kommer ud, så den både kan opløses og optages. Derved opnås en forbedret overvintring i dine vinterafgrøder. Vi synes udbringning nu er for sent – vent til februar, så du ikke risikerer udvaskning.
  • Vinterbyg –. Gerne lidt mikro her inden efteråret går på hæld. Tjek din luseAPP for evt sidste supplerende behandling
  • Vinterhvede – Følg ukrudtsbehandling til dørs – og sørg for vitaminer her i november 😊 – lus?
  • Vinterrug. Flere rugarealer har haft en skuffende fremspiring og tilvækst i år. Flere årsager – men vi ser fritflueangreb nogle steder – rug efter rug. Rug sået i første del af oktober spirer til gengæld flot frem.
  • Vinterraps: har nået en tilfredsstillende størrelse – og nu afventer vi Kerb behandling. hvis du må prioritere din Kerb behandling, så brug fuld mængde i forager – og sæt større dyser i omkring kørespor
  • Fællesskema 2021 – hvis du ikke har modtaget høringsbreve – så afventer vi egentlig bare penge på kontoen primo december.
  • Afgrødemarkederne – udvikler sig stadigt meget positivt – både på kort og længere sigt.
2022-01-18T17:19:30+00:00

Skriv en kommentar