Uge 45 – 2020

//Uge 45 – 2020

Uge 45 – 2020

• En del EU ansøgninger er ”klar til udbetaling” – hvad betyder det?
På Tast Selv kan vi se, at mange ansøgninger nu er klar til udbetaling. Det betyder ikke, at man ikke stadig kan blive udsat for fysisk og administrativ kontrol – men det betyder dog at med stor sandsynlighed får man EU støtten i ”første runde” primo december. Evt høringsbreve skal besvares hurtigt på nuværende tidspunkt.
• Det er tid at gå vintersædsarealerne lidt kritisk igennem mht etablering, ukrudtsbekæmpelse mm. Erfaring til ”rygsækken” og viden til forårsplanlægning opsamles nu.
• Hold stadig øje med lusene –behandling kan fortsat være nødvendig i det milde vejr..
• I henhold til regler er det ikke tilladt at bringe N og P ud efter 15.11. Kali må gerne fortsat udspredes – men i de fleste tilfælde stopper vi med udbringning nu, da afgrøden dårligt kan nå at optage og udnytte gødningen, som vi i stedet risikerer at tabe ved udvaskning.
• Mikronæringsstoffer, EpsoTop HvedeSupport mm kan afgrøderne til gengæld optimalt udnytte så længe det er mildt.
• Græsmarker kan med fordel afpudses, så opstart 2021 kan ske perfekt uden gammel plantemasse
• I vinterraps er det nu tid for Kerb 400 SC behandling – gerne her lige efter 1.november. Manglende – eller supplerende Belkar kan blandes med Kerb
• Det samme gælder Bor og evt lidt Orius Max mod lys bladplet.
• Vinterrapsen viser tegn på N-mangel flere steder – skal være slemt nu for at der skal suppleres.
• Vi udtager gerne jordbundsanalyser, det er godt at køre derude. Hvis du ved det er mange år siden, der er kalket på et givent areal, så start dog med at give 3-4 ton/ha, så tager vi prøver næste år.
• Det samme gælder dræn – udnyt det gode efterår til at få styr på de drænmæssige forhold. Vi afholder kursus om dettenår Corona forhold tillader det. Du skal starte nu!
• Der korrigeres på afgrødemarkederne – men stadig gode priser.

2020-11-05T09:38:00+00:00

Skriv en kommentar