Uge 44 – 2020

//Uge 44 – 2020

Uge 44 – 2020

• Stadig problemer med; ”Regler og kontrol for aktivitetskravet på Brak- og græsarealer
Efter 13. oktober sendes der ikke høringsbreve ud vedr aktivitetskravet. Stadig mange gule marker – det burde der ikke være.
• Husk at man skal/skulle opfylde aktivitetskrav inden 25. oktober – fra nu af er der kun fysisk kontrol. Er du sikker på dine græsarealer er afpudset – eller afgræsset acceptabelt.
• Flere arealer skal gøres færdige mht ukrudtsbekæmpelse, men endnu mere vigtigt er det måske at vurdere og følge op på de behandlinger, der er udført. Som minimum skal markerne inspiceres så der er overblik og basis for planlægning af forårs strategi.
• Hold stadig øje med lusene – fortsat behandling kan være nødvendig.
• Oplagt at få Kali kørt ud her i det gode efterårsvejr – så det kan styrke overvintring
• Mikronæringsstoffer, EpsoTop mm er oplagt at køre ud dette efterår, hvor vi ser, at gode vækstforhold gør at planterne tømmer jorden for næringsstoffer.
• Græsmarker kan med fordel afpudses, så opstart 2021 kan ske perfekt uden gammel plantemasse
• I vinterraps nærmer Kerb 400 SC behandlingen sig – gerne lige efter 1.november. Manglende – eller supplerende Belkar kan blandes med Kerb
• Det samme gælder Bor og evt lidt Orius Max mod lys bladplet.
• Vinterrapsen viser tegn på N-mangel flere steder – der kan stadig suppleres.
• Vi udtager gerne jordbundsanalyser, det er godt at køre derude. Hvis du ved det er mange år siden, der er kalket på et givent areal, så start dog med at give 3-4 ton/ha, så tager vi prøver næste år.
• Det samme gælder dræn – udnyt det gode efterår til at få styr på de drænmæssige forhold. Vi afholder kursus om dettenår Corona forhold tillader det. Du skal starte nu!
• Der korrigeres på afgrødemarkederne – men stadig høje priser.

2020-11-05T09:36:25+00:00

Skriv en kommentar