Uge 44 – 2019

//Uge 44 – 2019

Uge 44 – 2019

  • Markmøde i NordØst den 6.november – bla vurdere Mateno Duo effekter
  • Morgenfrost – og jordtemperaturen er nede. Sikrer perfekte forhold til Kerb 400 SC behandling i vinterraps efter 1. november
  • Nu skal vi nok glemme lusene..registreringen ophører nu hvor det meget sjældent er rentabelt mere at bekæmpe lus
  • ”Oktober behandling” i raps – bliver til november – så snart der kan køres… og det omfatter typisk Bor, Belkar mod tokimbladet ukrudt samt bekæmpelse af rapsjordloppens larve. Det kan være aktuelt at blande med andre midler for at opnå, vækstregulering, svampeeffekt mm – så tal lige med din rådgiver om muligheder. Phoma og lys bladplet rører på sig – medtag Orius/FolicurXpert/Juventus.
  • …alt dette blandet med Kerb 400 SC? …ja – men tal evt med os først 😊
  • Vinterbyg: Relevant at vintersikre vinterbyg ved overgang mellem oktober og november. HvedeSupport, EspoTop samt evt mangan og orius indgår i dette.
  • Vinterhvede: der kan stadig ukrudtbehandles i vinterhvede – søg uden om frostnætter – men ellers ikke det store problem. Tildeling af HvedeSupport og EspoTop er oplagt – 1+1.
  • Vinterrug: etablering af vinterrug er af meget varierende kvalitet. ”rug er rugs egen værste fjende” – har vi tidligere anført, og det er nu også fra andre steder anført som et større problem. Kræver omsætning af halm- og stubrester.
  • Valg af ukrudtsstrategi – i meget sent såede marker holder vi lidt lav profil under hensyn til, at der er mange bahandlingsmuligheder i foråret. DFF ved såning har vist sit store værd dette efterår. Har du problemer med flyvehavre i vinterhvede eller rug – så klar det med 125 gr Broadway til foråret – så følger meget med i samme ombæring.
  • HUSK tildeling af HvedeSupport, EspoTop og måske Molybdæn som en del af vinterklargøringen af dine afgrøder. Interfiller afprøvning har vist gevinster på 600-800 kr/ha.
2019-11-01T07:26:07+00:00

Skriv en kommentar