Uge 43 – 2023

//Uge 43 – 2023

Uge 43 – 2023

  • Uge 43 – enkelte steder i de sydlige regioner sås der hvede efter sukkerroer – men ellers er det slut med vinterafgrøderne for i år. Snart resterer kun ”vinterkorn” – vårbyg i november er blevet noget ”der skal prøves”
  • På trods af at EU den 13. oktober vendte tommelfingeren ned for fortsat godkendelse af glyphosat, så er L&F, Bayer mfl optimistiske mht midlets fortsatte godkendelse. Vi håber de får ret – når der endelig skal tages stilling omkring den 10. december. Alt andet vil være uoverskueligt.
  • Som sagt så er såning af vinterafgrøder stort set overstået – og det er fornuftigt, når vi ser at jordtemperaturen er hastigt på vej ned.  Aktuelt ca 9-10 C. Sent såede marker kan med stor fordel sortjordsbehandles med DFF og måske tilsat 0,5 liter Boxer. Hvis der er væselhale – så skal Mateno Duo også tilsættes – tal med din rådgiver. Vinterraps. Når vinterrapsen er ved at køre ”død” for næringsstof, så bliver den blå/lilla. Ikke tilladt at supplere N nu – men noter, at der skal startes tidligt op i februar – og vigtigt, at der er udviklet en god rod. Når bladene bliver lyse/gule, så er det såmænd bare udtryk for alm ”nedbrydning” – og næringsstoffer indgår i alm cyklus.  Generelt dog god tilvækst i de fleste vinterrapsmarker – og mange skal til at holde øje med vækstpunktet – det må ikke strække sig. I så fald skal der vækstreguleres (igen?).
  • Kerb 400 SC behandling i vinterraps – nærmer sig. Ifølge lovgivning, så er det tilladt efter 1. november, og det ser ud til at passe fint med at jordtemperaturen vil være sikkert under 10 C. Mange af Jer har meget kraftige rapsmarker, som med fordel kan afvente lidt nattefrost, således at bladmassen falder lidt sammen, og giver bedre plads til at Kerb effektivt kan fordel sig over hele jordoverfladen. Min 200 liter vand og langsom hastighed kan fremme fordeling. Tidligere troede vi, at Kerb fordelte sig rigtig godt i jordvæsken. Det er ikke tilfældet – så dækning er vigtigt.
  • Ukrudtsbekæmpelse mod græs kan stadig optimeres nu, hvor der er god jordfugt. Luft- og jordtemperaturer er samtidig faldende, så i lidt sent såede marker er det optimalt at sprøjte med ”Boxer”. Også Mateno Duo virker bedre ved god jordfugt – og det kan udnyttes i blanding med Boxer i hvedemarkerne – nu uden svidning.
  • Trafiklys ordningen kører – og der er udsendt ”Høringsbreve” til alle, hvor lbst ikke mener afpudsning er i orden. Der skal svares i APP – sidste chance nu – 25.oktober.
  • Afgrødemarkedet  – korn siver – raps ”bunder”
2024-01-11T22:57:53+00:00

Skriv en kommentar