Uge 43 – 2020

//Uge 43 – 2020

Uge 43 – 2020

• Stadig problemer med; ”Regler og kontrol for aktivitetskravet på Brak- og græsarealer
Vi har passeret den 11 oktober og ”trafiklysordningen” på lbst.dk – Tast Selv burde nu vise om lbst mener ”aktivitetskrav” er opfyldt eller ej – det er desværre ikke kørende endnu.
• Der er allerede kontrolbreve ude – og stadig ”kaotiske tilstande” for ”trafiklys” ordningen virker ikke som lovet. Arealerne burde være grønne eller røde – men mange er stadig gule.
• Husk at man kan opfylde aktivitetskrav indtil 25. oktober – et evt høringsbrev er egentlig bare en venlig henstilling om at huske at slå græsset – og lige sende billede ind som bevis på at det er gjort.
• Ud over administrativt ”kaos”, så er der stadig praktiske gøremål i marken her i sidste halvdel af oktober.
• Flere arealer skal gøres færdige mht ukrudtsbekæmpelse, men endnu mere vigtigt er det måske at vurdere og følge op på de behandlinger, der er udført.
• Væselhale og andre besværlige græs ukrudtsarter forsvinder ikke nødvendigvis som ”dug for solen”, og i år er der tid og mulighed for at følge op og gøre arbejdet færdigt.
• Hold stadig øje med lusene – enkelte skal af sted for 2. gang.
• Oplagt at få Kali kørt ud her i det gode efterårsvejr – så det kan styrke overvintring
• Mikronæringsstoffer, EpsoTop mm er oplagt at køre ud dette efterår, hvor vi ser, at gode vækstforhold gør at planterne tømmer jorden for næringsstoffer.
• Græsmarker kan med fordel afpudses, så opstart 2021 kan ske perfekt uden gammel plantemasse
• I vinterraps nærmer Kerb 400 SC behandlingen sig – gerne lige efter 1.november. Manglende – eller supplerende Belkar kan blandes med Kerb
• Det samme gælder Bor og ikke mindst evt lidt Orius Max mod lys bladplet.
• Vinterrapsen viser tegn på N-mangel flere steder – der kan stadig suppleres.
• Tidlig høst og tørt vejr henleder opmærksomheden på kalktildeling. Mange arealer lider direkte eller indirekte af kalktrang – og rigtig mange kunne have glæde af bedre struktur gennem kalkning. Udnyt tiden til det – der er direkte afkast med det samme, hvis der er mangel.
• Vi udtager gerne jordbundsanalyser, dette r godt at køre derude. Hvis du ved det er mange år siden, der er kalket på et givent areal, så start dog med at give 3-4 ton/ha, så tager vi prøver næste år.
• Det samme gælder dræn – udnyt det gode efterår til at få styr på de drænmæssige forhold. Vi afholder kursus om dette i november. Du skal starte nu!
• Dejligt med stigning i afgrødepriserne – giver måske også mulighed for afdækning af 2021 høst allerede?

2020-11-05T09:35:31+00:00

Skriv en kommentar