Uge 43 – 2019

//Uge 43 – 2019

Uge 43 – 2019

  • Markmøde i sydvest den 23.10 – Efterårsmøde den 29.10
  • Udsigt til tørt og stabilt vejr – skuffet igen, igen… regn og fugtigt vejr betyder, at det er svært at få suppleret og færdiggjort de sidste behandlinger, sprøjtninger mm – dybt frustrerende.
  • Vi må ikke glemme lusene – vi ser ny indflyvning – behandling i st 12-14 ved såning før ca 20. september.
  • Vinterraps – langsomt opnår de fleste rapsmarker en tilfredsstillende størrelsen inden efteråret går på held. Det kniber med at få ”oktober behandlinger ” udført – men håb i de kommende dage.
  • ”Oktober behandling” i raps så snart der kan køres… og det omfatter typisk Bor, Belkar mod tokimbladet ukrudt samt bekæmpelse af rapsjordloppens larve. Det kan være aktuelt at blande med andre midler for at opnå, vækstregulering, svampeeffekt mm – så tal lige med din rådgiver om muligheder. Phoma og lys bladplet rører på sig – medtag Orius/FolicurXpert/Juventus.
  • Vinterbyg: God ukrudtsbehandling efterår er klart en fordel. Obs på evt luseangreb i alle marker sået inden den 20. september. Relevant at vintersikre vinterbyg ved overgang mellem oktober og november. HvedeSupport, EspoTop samt evt mangan og orius indgår i dette.
  • Vinterhvede: brat afslutning af vinterhvede såning efter megen regn. Den sidst såede hvede bekymrer lige nu – men ser ud til at spire frem. Total vandmættet jord er hård kost for spiring og roddannelse – og så med et stigende snegletryk samtidig.
  • Vinterrug: også den sene rug såning er afsluttet (afbrudt) – og vi har her samme bekymring som i hveden – måske endnu større fokus på evt snegleangreb.
  • Valg af ukrudtsstrategi – kend/erkend dine problemer i markerne, og start behandling ved først givne lejlighed – så er du langt. Gå ikke på kompromis med græsukrudt og rodukrudt. Vi foretrækker DFF ved såning i al vintersæd (fantastisk effekt i år!!), men hvis det ikke lykkes, så er normal opstart st 10-12, hvor også første lusebehandling i de tidligt såede marker udføres. Behandlingerne i st 10-12 er aktuelle 10-14 dage efter såning. Ved sen såning af ex hvede anbefaler vi klart sortjordsbehandling. 0,1-0,2 DFF + 0,5 Boxer giver fantastisk effekt for få kroner.
  • HUSK tildeling af HvedeSupport, EspoTop og måske Molybdæn som en del af vinterklargøringen af dine afgrøder. Interfiller afprøvning har vist gevinster på 600-800 kr/ha.
2019-10-26T08:53:24+00:00

Skriv en kommentar