Uge 42 – 2022

//Uge 42 – 2022

Uge 42 – 2022

Uge 42 – såning endeligt overstået – planlæg resten af efteråret. Et efterår med alle
muligheder for super såbed – og efterfølgende fin fremspiring. Samlet set en super start på sæson
2023 – vigtigt, at vi ikke ”sætter point til” fra starten. Tag en tur rundt i dine afgrøder – gør status –
hvad mangler du at sprøjte – hvad haster – hvad er ”need to do” – hvad er ”nice to do”. Ikke mange
har givet den sædvanlige DAP gødning – det kræver måske lidt anden opmærksomhed?.


Vinterraps: problemafgrøden efterår 2022 har vi udnævnt vinterrapsen til – men mange steder er
der kommet ganske god gang i afgrøden. Det betyder også, at man oplever en afgrøde som vakte
bekymring for 14 dage siden, og som nu truer med at blive lidt kraftig – og måske får en rigelig lang
rodhals. Det lyder måske lidt ”hysterisk” – men rent faktisk ser vi det flere steder fordi der er givet
ekstra gødning og ekstra ”af det hele” – og pludselig virker det… – så rigeligt. Hvis du i øvrigt er på
omgangshøjde med Belkar behandling mm –
så er det muligt at vækstregulere rapsen i den
kommende Kerb behandling primo november. Vær åben over for denne mulighed – både november
og til dels december kan være vækstmåneder – der giver bais for lang rodhals = frostfølsom.


Vinterbyg: i denne afgrøde er der typisk styr på ukrudts- og insektbehandling på nuværende
tidspunkt. Hers skal der mere fokus på overvintringsbehandling – og ikke mindst for der ofte ikke er
tildelt DAP eller svovlsur ved såning. Mangan, HvedeSupport, EoSoTop mm omkring 1. november
kan være givet godt ud for at sikre afgrøden – og husk så lige at tjekke din ”luse APP” ved samme
lejlighed – vi har ofte en behandling omkring dette tidspunkt.


Vinterhvede/- rug: veletablerede marker – hvor de først såede er ukrudtsbehandlet – og
lusebehandlet – mens de senere såede følges op i disse dage – både med ukrudt og
insektbehandling. Generelt skal vi efter 1. oktober i sådato, før end vi ikke er nervøse for
luseangreb.
Vær obs på risiko for nattefrost ved ukrudtsbehandlinger!


Brug af mikronæringsstoffer kan supplereog måske erstatte – nogen af de dyre
makronæringsstoffer.


Planteværn 2022. Bestil efterårsprodukter nu. Vi ved nu, at den nye pesticidhandlingsplan er
vedtaget til at gælde fra 1.1 2023.Under alle omstændigheder kan vi forvente stigende priser på
planteværn næste år, så hvis din likviditet kan klare det, så bør du handle lidt. Insektmidler
(Lamdex/Kaiso Sorbie) vil stige en del på afgift alene. AgroSupport kunder har nogle af landets
billigste planteværnspriser 2022 – og får udsendt den opdaterede aftale vedr de nye afgifter.


Gødning: bedst som vi troede, at priserne måske ville falde frem mod foråret, så var der igen
gasproblemer – og stigende energipriser. Aftager måske igen – men forsyningssikkerhed er vigtig.


”Trafiklys ordningen” forvirrer alle i øjeblikket. Mange marker er stadig gule – hvor vi forventer
en fordeling af grønne og få røde marker. Hvis du har gule marker pt – som ikke er afpudset – så få
det gjort – ellers risikerer du en sen fysisk kontrol, med risiko for sen udbetaling til følge.


Afgrødemarkedet: – vi har stadig et ustabilt marked. Køb gødning og sælg afgrøder – så priser er
afstemt – det er sund fornuft.

2023-01-27T18:33:46+00:00

Skriv en kommentar