Uge 42 – 2020

//Uge 42 – 2020

Uge 42 – 2020

• I sidste uge skrev vi:
• ”Regler og kontrol for aktivitetskravet på Brak- og græsarealer
På baggrund af kontrolopbygning vil det være en fordel, at få opfyldt aktivitetskravet på brak- og græsarealerne inden 10. oktober, så en høring undgås. Dette uanset eventuelle senere tidsfrister. Kort sagt – afpuds alle græsarealer – har du styr på satellit kontrol?”
• Nu er der allerede kontrolbreve ude – og ”kaotiske tilstande” for ”trafiklys” ordningen virkede ikke som lovet her ved indgang af uge 42.
• Husk at man kan opfylde aktivitetskrav indtil 25. oktober – et evt høringsbrev er egentlig bare en venlig henstilling om at huske at slå græsset – og lige sende billede ind som bevis på at det er gjort.
• På det praktiske område er det stadig optimalt at udføre ukrudtsbekæmpelse, når vejret tillader det.
• Hold stadig øje med lusene – enkelte skal af sted for 2. gang.
• Oplagt at få Kali kørt ud her i det gode efterårsvejr – så det kan styrke overvintring
• Dejligt med stigning i afgrødepriserne – giver måske også mulighed for afdækning af 2021 høst allerede?
• Tidlig høst og tørt vejr henleder opmærksomheden på kalktildeling. Mange arealer lider direkte eller indirekte af kalktrang – og rigtig mange kunne have glæde af bedre struktur gennem kalkning. Udnyt tiden til det – der er direkte afkast med det samme, hvis der er mangel.
• Vi udtager gerne jordbundsanalyser, men hvis du ved det er mange år siden, der er kalket på et givent areal, så start med at give 3-4 ton/ha, så tager vi prøver næste år.
• Det samme gælder dræn – udnyt det gode efterår til at få styr på de drænmæssige forhold. Vi afholder kursus om dette i november. Du skal starte nu!

2020-11-05T09:33:51+00:00

Skriv en kommentar