Uge 42 – 2019

//Uge 42 – 2019

Uge 42 – 2019

  • Efterårsferie – kort opdatering denne uge
  • Regn på regn på regn på…. Mange har i den forgangne uge haft 70-100 mm`s nedbør, og det har naturligvis sat sit præg på markernes udseende. Flere steder med skybrud står der vand i alle lavninger uden undtagelse, og erosion præger landskabet.
  • Vinterraps – stor spredning i blandt raps markerne dette efterår lige fra de fantastiske til de forfærdelige marker. Det var første tegn på, at der har været uheldigt at udsætte såning i år. Kamp mod sneglene fortsætter mange steder.
  • ”Oktober behandling” så snart der kan køres… og det omfatter typisk Belkar mod tokimbladet ukrudt samt bekæmpelse af rapsjordloppens larve. Det kan være aktuelt at blande med andre midler for at opnå, vækstregulering, svampeeffekt mm – så tal lige med din rådgiver om muligheder.
  • Vinterbyg: God ukrudtsbehandling efterår er klart en fordel. Obs på evt luseangreb i alle marker sået inden den 15-20. september. Relevant at vintersikre vinterbyg ved overgang mellem oktober og november. HvedeSupport, EspoTop samt evt mangan og orius indgår i dette.
  • Vinterhvede: brat afslutning af vinterhvede såning efter 70-100 mm er faktum flere steder. Den sidst såede hvede bekymrer lige nu. Total vandmættet jord er hård kost for spiring og roddannelse – og så med et stigende snegletryk samtidig.
  • Vinterrug: også den sene rug såning er afsluttet (afbrudt) – og vi har her samme bekymring som i hveden.
  • Valg af ukrudtsstrategi – kend/erkend dine problemer i markerne, og start behandling ved først givne lejlighed – så er du langt. Gå ikke på kompromis med græsukrudt og rodukrudt. Vi foretrækker DFF ved såning i al vintersæd (fantastisk effekt i år!!), men hvis det ikke lykkes, så er normal opstart st 10-12, hvor også første lusebehandling i de tidligt såede marker udføres. Behandlingerne i st 10-12 er aktuelle 10-14 dage efter såning. Ved sen såning af ex hvede anbefaler vi klart sortjordsbehandling. 0,1-0,2 DFF + 0,5 Boxer giver fantastisk effekt for få kroner.
  • Vi må ikke glemme lusene – behandling i st 12-14 ved såning før ca 20. september.
  • HUSK tildeling af HvedeSupport, EspoTop og måske Molybdæn som en del af vinterklargøringen af dine afgrøder. Interfiller afprøvning har vist gevinster på 600-800 kr/ha.
2019-10-26T08:51:29+00:00

Skriv en kommentar