Uge 41 – 2022

//Uge 41 – 2022

Uge 41 – 2022

  • Uge 41 – efterårsvejret driller nu. …samme underoverskrift som i sidste uge – fordi problemet er det samme. Vejret driller – nu er det bare blæsten der driller i forhold til at sprøjte. De sidst såede marker kom godt i jorden- men svært at få fulgt op med sprøjtning. Udnyt de få muligheder de er.
  • Vinterraps: vi har stadig fokus på rapsmarkerne – selv om billedet generelt er blevet bedre derude. Der er dog marker der er kraftigt hæmmet i vækst – og enkelte vokser nærmest baglæns og bliver blåviolette – og kun 2-3 blade. Måske er det CossackOD, Rexade, Broadway eller Mustang Forte fra foråret der generer væksten. Lav nedbør gennem året har ikke fremmet nedbrydning af produkterne. Generelt er mange i gang med den ”store runde” med Belkar, insektmiddel mm.
  • Vinterbyg: super såbed, flot fremspiring – og indsats afløst af ukrudtsbekæmpelse og fokus på lus/havrerødsot. Få nu installeret din BYDV LuseAPP . Vi er også stødt på cikader flere steder – og ganske alvorlige angreb. Senere sætter vi ind med HvedeSupport, Mangan mm.
  • Vinterhvede: de sidste hvedemarker blev etableret i ganske gode såbed – og også her ser vi en flot fremspiring. Vi ser nu lus i tidligt såede hvedemarker– vær obs på det.
  • Vinterrug: ukrudtsbekæmpelsen er i fokus i rugmarkerne. Problematisk at Mateno Duo og Boxer ikke kan blandes her – det stresser.
  • Brug af mikronæringsstoffer kan supplere – og måske erstatte – nogen af de dyre makronæringsstoffer.
  • Planteværn 2022. Bestil efterårsprodukter nu. Vi ved nu, at den nye pesticidhandlingsplan er vedtaget til at gælde fra 1.1 2023.Under alle omstændigheder kan vi forvente stigende priser på planteværn næste år, så hvis din likviditet kan klare det, så bør du handle lidt. Insektmidler (Lamdex/Kaiso Sorbie) vil stige en del på afgift alene. AgroSupport kunder har nogle af landets billigste planteværnspriser 2022 – og får udsendt den opdaterede aftale vedr de nye afgifter.
  • Gødning: bedst som vi troede, at priserne måske ville falde frem mod foråret, så var der igen gasproblemer – og stigende energipriser. Aftager måske igen – men forsyningssikkerhed er vigtig.
  • Afgrødemarkedet: – bomber og kanoner – så koster afgrøderne mange kroner – sådan er det.
2022-10-12T18:18:12+00:00

Skriv en kommentar